FTP server på Linux VPS (WIP)

  • Dela filer med andra
  • En viktig del i din hosting
VPS Linux
VC30
90 kr/mån

därefter 180 kr/mån
Installation0 kr

Så sätter du upp en FTP-server på din Linux VPS

En server är ett utmärkt sätt att dela filer med andra, antingen i ett nätverk eller över internet. För att göra det behöver du sätta upp en FTP-server. FTP står för File Transfer Protocol och är internetstandard för enkel filöverföring

En FTP-server har två användningsområden. Antingen har du en publik server där du vill dela filer med andra eller en privat server där endast du har åtkomst till dina filer.

I den här guiden går vi igenom hur du gör för att sätta upp en FTP-server på din Linux VPS för både publikt och privat bruk.

Sätta upp en FTP på Linux VPS – steg för steg

Det finns flera alternativ för FTP-servrar. I den här guiden installerar vi vsftpd (Very Secure File Transfer Protocol Daemon) som är en populär FTP server för Linux.

Steg 1: Anslut till din VPS

För att komma igång måste du ansluta till din Linux VPS via SSH.

Steg 2: Uppdatera systemet

Uppdatera paketlistan och systemet med följande kommandon:


sudo apt update
sudo apt upgrade

Steg 3: Installera FTP-serverprogramvara

För att installera vsftpd skriver du:


sudo apt install vsftpd

Steg 4: Konfigurera FTP-servern

Efter installationen kan du öppna vsftpd-konfigurationsfilen för redigering, genom att skriva:


sudo nano /etc/vsftpd.conf

Här är några viktiga konfigurationsinställningar.

För att förhindra anonym FTP-åtkomst:


anonymous_enable=NO

För att tillåta lokala användare att ansluta via FTP:


local_enable=YES

För att aktivera skrivåtkomst för användare:


write_enable=YES

För att begränsa användare till sina egna hemkataloger:


chroot_local_user=YES:

Spara och stäng filen när du är klar.

Steg 5: Starta och aktivera FTP-servern

Starta FTP-servern med följande kommando:


sudo systemctl start vsftpd

För att säkerställa att servern startar vid omstart kan du skriva:


sudo systemctl enable vsftpd

Steg 6: Öppna portar i brandväggen

Om du har en brandvägg måste du öppna port 20 och 21 för FTP-dataöverföring och autentisering, samt portar för passiv FTP-anslutning. Använd följande kommandon:


sudo ufw allow 20/tcp
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw allow 30000:35000/tcp
sudo ufw enable

Steg 7: Skapa FTP-användare

Du kan skapa användare för FTP-åtkomst med följande kommando:


sudo adduser ftp-användarnamn

Följ anvisningarna för att ställa in lösenord och andra användaruppgifter.

Steg 8: Testa FTP-anslutningen

Du kan använda en FTP-klient eller kommandoraden för att ansluta till din server med användaruppgifterna du just skapade.

Steg 9: Konfigurera användarbehörigheter

Om du vill begränsa användarnas åtkomst till specifika kataloger, se till att användarna har rätt behörigheter i sina hemkataloger.

Grattis! Nu har du en fungerande FTP på din Linux VPS. Det här är en grundläggande guide till att sätta upp en FTP, och beroende på dina behov kan du behöva överväga ytterligare säkerhetsåtgärder och konfigurationer. Kom ihåg att säkra din server och övervaka loggar för att upprätthålla säkerheten.

En VPS från STRATO – för säker filhantering

Genom att installera en FTP-server på din Linux VPS får du en effektiv lösning för filhantering och fildelning på distans. När du hyr en VPS hos STRATO kan du dessutom vara säker på att dina data lagras säkert, både fysiskt och digitalt.

Våra datacentraler certifieras årligen enligt DIN ISO 27001, en globalt erkänd standard för IT-säkerhet. Dessutom förvaltas alla dina data inom EU under några av världens striktaste lagar för datasäkerhet.

Hyr din Linux VPS hos STRATO här