Vad är serverhosting?

 • Vi reder ut begreppen
 • Hitta rätt hosting för dig
 • Steg-för-steg-guide för egen webbhosting
VPS Linux
VC30
90 kr/mån

därefter 180 kr/mån
Installation0 kr

Egen serverhosting – vad ska jag tänka på?

För att andra ska kunna besöka din webbplats eller använda din app så behöver du någon form av hosting. Ordet “hosting” kommer från engelskans “att vara värd för”. När det gäller webbplatser innebär det värdservern där din hemsidas alla filer ligger. När du till exempel besöker strato.se begär din dator att se de filer som ligger på vår server, så att webbplatsen visas som den ska i din webbläsare.

Hosting kan se ut på olika sätt, från webbhotell till dedikerade servrar och molnservrar. I den här guiden reder vi ut begreppen, och visar hur du sätter upp egen hosting på en virtuell privat server (VPS).

Server och hosting – vi reder ut begreppen

"Server" och "hosting" är två termer som ofta används inom webb- och IT-världen. I korthet är en server själva maskinen som hanterar data och tjänster, medan "hosting" är tjänsten som gör datan och tjänsterna tillgängliga för andra datorer eller klienter.

Server

 • En server är en dator eller datoranläggning som är konfigurerad för att lagra, bearbeta och leverera data och tjänster till andra datorer eller enheter, kända som klienter.
 • En server kan vara en fysisk maskin eller en virtuell maskin (t.ex. en virtuell privat server eller VPS) och används för att hantera olika uppgifter och tjänster, inklusive webbhotell, e-post, databaser, spel och mycket mer.
 • Servrar kan vara lokala (fysiska servrar som du har på din plats) eller avlägsna (du kan hyra servrar från ett datacenter eller en servervärd).

Hosting

 • Hosting (webbhosting eller serverhosting) är en tjänst för att lagra och göra webbplatser eller applikationer tillgängliga på internet. Det kan röra sig om allt från webbsidor och fildelning till spelservrar för Minecraft eller testmiljö för apputveckling.
 • Hostingtjänster kan inkludera delad hosting (där flera webbplatser delar samma server), dedikerad hosting (du har en hel server för dig själv), molnhosting (där resurser delas över flera virtuella servrar i molnet), och mycket mer.
 • Hostingföretag ansvarar för att driva och underhålla servrarna, nätverken och infrastrukturen, samt se till att webbplatser eller applikationer är tillgängliga för användare över internet.

Så sätter du upp egen webbhosting

När trafiken och kraven på säkerhet för din webbplats ökar kan det vara dags för att sätta upp en egen hostingserver. I guiden nedanför visar vi hur du kommer igång med egen webbhosting på en VPS.

Det första steget är alltid att skaffa en pålitlig VPS-leverantör och en VPS som passar dina behov. Hos STRATO kan du alltid hyra en VPS med Linux eller Windows Server, som du enkelt anpassar med några klick.

Webbhosting på Linux VPS – steg för steg

Steg 1: Skapa SSH-nycklar

Du behöver skapa SSH-nycklar för att logga in på din Linux VPS. Här hittar du en guide för att komma igång med din Linux VPS hos STRATO.

Steg 2: Logga in på din VPS

Logga in på din VPS genom SSH. Öppna terminalen och uppdatera ditt VPS-operativsystem och programvarupaket:


sudo apt update
sudo apt upgrade

Steg 3: Konfigurera en brandvägg

Konfigurera brandväggen för att begränsa inkommande trafik. Tillåt SSH, HTTP och HTTPS, och blockera allt annat:


sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw enable

Steg 4: Installera och konfigurera en webbserver

Installera en webbserver, till exempel Apache eller Nginx. Här är kommandon för båda:

För Apache:


sudo apt install apache2

För Nginx:


sudo apt install nginx

Starta och aktivera webbservern.

För Apache:


sudo systemctl enable apache2
sudo systemctl start apache2

För Nginx:


sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start nginx

Steg 5: Konfigurera domän och DNS

Ställ in domänens DNS-poster att peka på din VPS IP-adress. Det gör att dina besökare guidas rätt när de skriver in ditt domännamn i en webbläsare. Detta gör du i kontrollpanelen för din server. Du kan skaffa ett ledigt domännamn hos STRATO, om du inte redan har ett.

Konfigurera din webbserver för att svara på din domän. Om du tänkt hosta flera webbsidor behöver du även skapa en Virtual Host-konfiguration:

Exempel på att konfigurera en Virtual Host för Nginx:


server {
  listen 80;
  server_name dindomän.com www.dindomän.com;
  root /var/www/dinwebbplats;
  index index.html;
  location / {
    try_files $uri $uri/ =404;
  }
}

Exempel på att konfigurera en Virtual Host för Apache:


<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@dindomän.com
  ServerName dindomän.com
  DocumentRoot /var/www/dinwebbplats
  <Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
  </Directory>
  <Directory /var/www/dinwebbplats>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride None
    Order allow,deny
    allow from all
  </Directory>
</VirtualHost>

Steg 6: Säkra din webbserver med SSL/TLS

För att säkra din webbplats med SSL/TLS-certifikat, kan du använda ett certifikat utfärdat av en certifikatmyndighet eller använda ett självsignerat certifikat för teständamål.

Steg 7: Testa din webbplats

Öppna din webbläsare och besök din webbplats genom att ange din domän. Din webbplats bör nu vara tillgänglig via din VPS.

Webbhosting på Windows Server – steg för steg

Att sätta upp webbhosting på en VPS med Windows Server följer liknande grundprinciper som för en Linux-server, men med annan programvara.

Steg 1: Anslut till din Windows Server VPS

Använd fjärrskrivbordsprotokollet Remote Desktop Protocol, RDP för att ansluta till din VPS. Du kommer att behöva användarnamn och lösenord för att logga in.

Steg 2: Installera och konfigurera Internet Information Services (IIS)

Gå till "Server Manager" på din Windows Server VPS. Välj "Add roles and features" och följ installationsguiden. Markera "Web Server (IIS)" som rollen att installera. Följ guiden för att slutföra IIS-installationen.

Steg 3: Konfigurera säkerhet och brandvägg

Konfigurera Windows Server-brandväggen för att tillåta trafik till portarna 80 (HTTP) och 443 (HTTPS). Implementera säkerhetsåtgärder som Windows Server-uppdateringar, antivirusskydd och säkerhetskopiering.

Steg 4: Skapa en webbplats

I IIS Manager, högerklicka på "Sites" i vänster panel och välj "Add Website." Ange ett namn för din webbplats. Ange sökvägen till dina webbplatsfiler under "Physical path." Under “Binding” anger du den domän eller IP-adress som ska användas för webbplatsen. Konfigurera även andra inställningar som behövs, som åtkomstkontroll och autentisering.

Steg 5: Konfigurera domän och DNS

Ställ in domänens DNS-poster att peka på din VPS IP-adress. Det gör att dina besökare guidas rätt när de skriver in ditt domännamn i en webbläsare. Detta gör du i kontrollpanelen för din server. Du kan skaffa ett ledigt domännamn hos STRATO, om du inte redan har ett.

Steg 6: Säkra din webbplats med SSL/TLS

För att säkra din webbplats med SSL/TLS-certifikat, kan du använda ett certifikat utfärdat av en certifikatmyndighet (CA) eller använda ett självsignerat certifikat för teständamål.

Steg 7: Testa din webbplats

Öppna din webbläsare och besök din webbplats genom att ange din domän. Din webbplats bör nu vara tillgänglig via din VPS.

Detta är grundläggande guide för att sätta upp webbhosting på en VPS. Beroende på dina specifika krav kan det finnas ytterligare konfigurationssteg och säkerhetsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhet och underhåll är avgörande, så se till att regelbundet uppdatera din server och säkerhetskopiera dina webbplatsfiler.

Hosting på egen server – tips och rekommendationer

För att förenkla arbetet med din serverhosting lättare kan de här tipsen komma väl till pass:

 • Välj rätt hårdvara och operativsystem eller VPS-lösning
 • Prioritera säkerhet med brandväggar och uppdateringar
 • Gör regelbundna säkerhetskopior
 • Övervaka servern och använd aviseringar för problem
 • Dokumentera din konfiguration och användaruppgifter
 • Följ upphovsrätts- och lagkrav
 • Hantera bandbredd och trafiknivåer noggrant
 • Planera för reservkraftlösningar vid strömavbrott
 • Ha tillgång till teknisk support om det behövs
 • Tänk på framtida skalbarhet och utveckla backupplaner

Hos STRATO kan du alltid hyra en virtuell server som lämpar sig för alla typer av hosting, snabbt, smidigt och prisvärt. Du väljer prestanda och operativsystem med ett klick, och kan vara trygg med att dina filer och data lagras säkert inom EU, under strikt kontroll.