DDoS-attack – vad det är och hur du skyddar ditt företag

Webbhotell
Basic
12 månader
0 kr/mån

därefter 59 kr/mån
Installation0 kr

Vad betyder DDoS-attack?

En DDoS-attack – vilket står för “Distributed Denial of Service” – är en typ av cyberattack där angriparen försöker överbelasta en webbplats, en dator eller ett nätverk genom att skicka en enorm mängd trafik eller förfrågningar till målet. Överbelastningsattacken genomförs genom att utnyttja ett botnätverk av infekterade datorer som kontrolleras av angriparen. Dessa infekterade datorer, också kända som "zombiedatorer", kan vara vanliga datorer som har blivit infiltrerade genom skadlig kod eller virus.

Hur fungerar dessa överbelastningsattacker?

När attacken börjar, skickar botnätverket samtidigt en stor mängd förfrågningar till det angripna målet. Målet, till exempel en webbplats, blir överbelastat med trafik och förfrågningar som den inte kan hantera. Detta leder till att målet blir otillgängligt för sina riktiga användare och inte kan fungera normalt.

Själva syftet med en DDoS-attack kan variera. Det kan vara för att störa en webbplats eller ett nätverk, vilket kan vara politiskt motiverat eller helt enkelt för att orsaka kaos. Andra gånger kan det vara en form av utpressningstaktik, där angriparen kräver betalning för att stoppa attacken. Vissa personer kan också genomföra DDoS-attacker av ren illvilja eller för att visa upp sina tekniska färdigheter.

DDoS-attacker betraktas som olagliga i de flesta jurisdiktioner. Straffet för att genomföra en attack kan variera beroende på land och lagstiftning. I allmänhet kan det leda till fängelsestraff, böter eller både och, särskilt om det orsakar skada eller ekonomiska förluster för offret. Vissa länder kan ha specifika lagar och förordningar som rör IT-relaterad brottslighet och cyberattacker.

Skydd mot DDoS-attack

För att skydda din webbplats eller ditt nätverk mot DDoS-attacker finns det flera åtgärder man kan vidta. Vissa tror felaktigt att SSL-certifiering skyddar mot dessa typer av attacker, men även om SSL-certifiering är vara en viktig del av webbplatsens säkerhetsåtgärder, så krypterar SSL endast kommunikationen och skyddar inte mot DDoS-attacker direkt. Denna typ av attack riktar som bekant in sig på att överbelasta webbplatsens resurser och göra den otillgänglig, snarare än att försöka kompromettera data eller utnyttja sårbarheter.

Tre enkla sätt du kan skydda dig mot just DDoS-attacker:

  • Använd DDoS-skyddstjänster:
    Vissa företag (som exempelvis STRATO) erbjuder specialiserade DDoS-skyddstjänster. Dessa tjänster kan filtrera bort den skadliga trafiken och säkerställa att endast legitim trafik når webbplatsen.
  • Lastbalansering:
    Genom att använda lastbalanseringsteknik kan trafiken distribueras över flera servrar eller noder. Detta minskar risken för att en enda server utsätts för en överbelastningsattack.
  • Konfigurera brandväggar och intrusion detection/prevention-system:
    Genom att använda brandväggar och intrångsdetektionssystem kan man övervaka och filtrera ut misstänkt eller skadlig trafik.

Vi tar säkerhet på största allvar och använder effektiva säkerhetsverktyg som kontinuerligt övervakar ditt projekt i bakgrunden. Vår höga europeiska dataskyddsstandard garanterar pålitligt skydd och säkerhet för din webbplats. Våra datacenter är placerade uteslutande i Europa och erbjuder därav stor trygghet. Med STRATOs DDoS-skydd skyddar du både din webbplats och IT-infrastruktur effektivt mot riktade externa attacker.