@@@4603@@@

Vad är IMAP och hur kan jag använda det?

IMAP är en förkortning för Internet Message Access Protocol. IMAP ger dig möjlighet att hantera din e-post direkt på e-postservern.

Det innebär att om du konfigurerar ditt konto som ett IMAP-konto i ditt e-postprogram laddas inte längre inkommande e-post direkt ner till din enhet, utan du får bara en lista över meddelanden med ämnesraden. Det är först när du öppnar ett meddelande som det är helt nedladdat.

Dessutom kan du skapa egna mappar på e-postservern och flytta dina meddelanden dit. Dessa är sedan tillgängliga för dig över hela världen och från flera enheter, till exempel från din dator, en smartphone (iPhone, Android etc.) eller via webbmailen STRATO Webmail.

Information om STRATOs e-postservrar (server för inkommande och utgående e-post, portuppgifter och SMTP-autentisering) finns här: STRATOs e-postservrar

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Vad är skillnaden mellan POP3 och IMAP?

POP3 och IMAP är två sätt att hämta din e-post:


IMAP: E-postmeddelanden synkroniseras mellan din dator och STRATOs e-postserver. Du kan också skapa egna mappar på servern för att sortera dina meddelanden. När du använder IMAP kan du också komma åt dessa mappar med Outlook eller en smartphone (iPhone/Android/ etc.). Dessutom kan du få tillgång till samma databas över hela världen via STRATO webmail som du kan på din smartphone eller dator hemma.

POP3: E-postmeddelanden "hämtas" från din dator och raderas sedan från servern i standardinställningen. Detta innebär att det inte längre finns någon tillgång till dessa meddelanden - varken via en smartphone eller via STRATO Webmail. Det är inte heller möjligt att skapa mappar på servern och använda dem synkront på flera enheter (eller endast i STRATO Webmail).

Sammanfattningsvis:

  • Om du använder ditt e-postkonto på flera enheter och vill använda dina egna mappar rekommenderar vi att du använder IMAP.
  • Om du bara använder en enda enhet för e-poståtkomst räcker det oftast med POP3.

Särskilda funktioner/fördelar med att använda IMAP


I det följande vill vi visa dig de särskilda funktionerna och fördelarna med IMAP.

Fördelar med ett IMAP-konto:

  • Du kan komma åt din e-post från flera datorer
  • Du kan dela ett gemensamt e-postkonto med flera användare
  • Med IMAP kan du snabbt och enkelt skapa mappar/undermappar på servern. När du använder e-postprogram är dessa bara "projicerade", dvs. i verkligheten finns alla skapade mappar på servern.
  • Du kan utföra e-poståtgärder som "sökning" eller "sortering" även på datorer med låg prestanda, eftersom bearbetningen sker på servern och inte på den lokala datorn.
  • Dessutom stöder vår IMAP-server IDLE-tillägg (push mail), dvs. så snart ett nytt e-postmeddelande tas emot visas det i inkorgen som oläst och du får ett meddelande. Det är därför inte nödvändigt att först klicka på "Receive" eller att ställa in ett intervall för avläsning.
IDLE-förlängningsfunktionen är aktiverad som standard i de flesta aktuella e-postprogram (t.ex. Outlook, Outlook Express, Thunderbird, Netscape osv.).

Många e-postklienter för mobiltelefoner har också stöd för denna funktion.

Ytterligare anmärkningar:
Observera att du definitivt behöver en permanent internetuppkoppling för att kunna hantera dina e-postmeddelanden. Mottagning av e-post via POP3 (SSL/TLS) hanteras normalt via port 995, medan IMAP (SSL/TLS) som standard använder port 993. E-post via SMTP (SSL/TLS) (utgående e-postserver) skickas via port 465.

Raderade e-postmeddelanden flyttas först till papperskorgen och fortsätter att ta upp lagringsutrymme. Du kan sedan göra den slutliga raderingen i papperskorgen. Alternativt erbjuder vanliga e-postklienter också möjligheten till lokal arkivering. Arkivering lagras lokalt på din dator och kräver därför inget lagringsutrymme i ditt e-postkonto.

E-postmeddelanden som flyttas till en IMAP-mapp som du har skapat raderas inte automatiskt efter en viss tid.

Hur kan jag skapa mappar för mitt IMAP-konto?

Med IMAP kan du skapa egna mappar direkt på e-postservern.

För att kunna se dessa mappar när du hämtar dem med ditt e-postprogram måste du prenumerera på den mapp som du har skapat. I den här artikeln förklarar vi kortfattat hur det fungerar att prenumerera på en IMAP-mapp eller avbryta en prenumeration på en IMAP-mapp med hjälp av tre exempel.

Mer information om detta finns i hjälpen till ditt e-postprogram. I regel hittar du detaljerad information om IMAP-mappar i de flesta e-postprogram om du söker efter [imap folder] i programmets hjälp.

Skapa en mapp:
Du kan skapa en mapp genom att högerklicka på "Account/Folder" i ditt e-postprogram och sedan klicka på "Create Folder" i "Context Menu".

Observera att när du skapar en mapp ska endast tecknen a-z, 0-9 samt understräck "_" och bindestreck "-" användas. På så sätt undviker du eventuella kompatibilitetsproblem i de olika e-postprogrammen.

Visning av det använda lagringsutrymmet i STRATO Webmail

Användare av STRATO Webmail kan när som helst se hur mycket lagringsutrymme som används i deras e-postkonto. När du öppnar inkorgen visas det använda lagringsutrymmet (e-postkvoten) längst ned till vänster på skärmen:
lagringsutrymmet

Om den vänstra delen av skärmen är dold (Stäng mappvy) kan pilen längst ned till höger användas för att visa den igen (Öppna mappvy).

Öppna mappvy

Var denna text till hjälp för dig?
Info: 35fee3146af4aba4d185c1c0cd8c70e8f95731c3