@@@4603@@@

Allt om AuthInfo-code (autentiseringskoden)

För att kunna genomföra ett leverantörsbyte (domänflytt från en leverantör till en annan) av ditt domän behöver du en autentiseringskod, även kallad AuthInfo-code.

AuthInfo-code är en alfanumerisk säkerhetskod som enbart kan tilldelas en domän. Den används för att starta bytet av leverantör för en domän till en annan leverantör. AuthInfo-code är endast känd av domäninnehavaren eller dennes administrativa kontakt. Detta garanterar att endast behöriga personer kan byta leverantör.

Om en ogiltig AuthInfo-code anges för ändringen avbryts och avvisas leverantörsbytet.

Viktigt: Utan AuthInfo-code kan inte ett leverantörsbyte genomföras!


Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Hur får jag AuthInfo-code?

Du får AuthInfo-code på begäran från ditt nuvarande register eller din leverantör. Det specifika tillvägagångssättet beror på respektive leverantör. Det är ofta möjligt att visa AuthInfo-code i kundinloggningen. Du kan också behöva begära AuthInfo-code eller så får du den automatiskt via e-post när du har sagt upp din domän hos din leverantör eller meddelat att du bytt leverantör. Kontakta din nuvarande leverantör för att ta reda på hur du kan få AuthInfo-code.

För att påskynda bytet av leverantör rekommenderar vi att du begär din AuthInfo-code för ditt domän från din nuvarande registrar eller leverantör innan du påbörjar en domänflytt.

Automatisk avsändning av AuthInfo-code

Om du har valt att byta leverantör när du säger upp ditt domän kommer du automatiskt att få din AuthInfo-code tidigast 30 dagar före uppsägningsdatumet. Autentiseringskoden skickas till domänägarens e-postadress, som är känd av respektive registreringsmyndighet och av STRATO. Se därför alltid till att uppgifterna om domäninnehavaren är aktuella.

Begär AuthInfo-code manuellt

Du kan också få din AuthInfo-code tidigare genom att begära den manuellt. För att göra detta loggar du in på STRATOs kundinloggning. Om du har flera paket väljer du det paket där domänen finns.

När du har loggat in går du till menyalternativen DomänerDomänadministration.

Domänadministration

I domänöversikten hittar du punkten Begär Authcode till höger om respektive domän.

code

Den begärda AuthInfo-code skickas till domänägarens e-postadress inom 24 timmar.

Viktigt att notera: Du kan inte begära en AuthInfo-code för aktiva domäner som inte har avbrutits.

Var måste jag ange AuthInfo-code?

Om du vill flytta till STRATO med en domän måste du ange AuthInfo-code för legitimering.

Beställ den domän som du vill flytta till STRATO. Om domänen är registrerad hos en annan leverantör kommer du att bli ombedd att ange en giltig AuthInfo-code under beställningsprocessen. Du kan ange AuthInfo-code för leverantörsbytet direkt under beställningsprocessen för din domän.

Alternativt kan du också ge oss din AuthInfo-code efter att du har gjort din beställning. När du redan har skapat din STRATO kundinloggning får du en notis efter inloggningen där du kan ange autentiseringskoden direkt.Vi registrerar naturligtvis också gärna din AuthInfo-code för dig via telefon.

Hur korrigerar jag en felaktig AuthInfo-code?

Det kan hända att bytet av leverantör för din(a) domän(er) har avvisats av registret på grund av en felaktig autentiseringskod (t.ex. på grund av ett inmatningsfel). I så fall får du ett e-postmeddelande som informerar dig om att en AuthInfo-code måste skickas in på nytt. Du kan sedan ange den igen i din STRATO kundinloggning.

Var denna text till hjälp för dig?