Företagsinformation

STRATO AG

Aktiebolagets säte:
Otto-Ostrowski-Straße 7,
10249 Berlin, Tyskland
Telefon:
08-580 975 40
E-postkontakt:
Använd vår hjälp & kontakt-sida för att nå oss via e-post.
Domstol med ansvar för handelsregister:
Berlin Charlottenburg HRB [handelsregister B] 79450
Momsregistrering­snummer:
DE 211 045 709
Lokal adress:
Kabyssgatan 4d, 120 30 Stockholm, Sverige
Contact point according to REGULATION (EU) 2021/784 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL:
E-Mail:
Language of communication: German, English
This email is exclusively for communication purposes in accordance with Regulation (EU) 2021/784. Other requests will not be answered.
Kontaktpunkt för myndigheter i enlighet med art. 11 i EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPEISKA RÅDETS FÖRORDNING 2022/2065
E-postadress:
Kommunikationsspråk: spanska, svenska, franska, nederländska, engelska
Denna e-postadress är uteslutande avsedd för förfrågningar enligt art. 11 DSA. Andra förfrågningar kommer inte att behandlas och besvaras.
Anmälningsförfarande i enlighet med art. 16 i EUROPAPARLAMENTETS OCH EUROPEISKA RÅDETS FÖRORDNING 2022/2065:
Ytterligare kontaktmöjligheter

Styrelse

  • Claudia Frese (ordförande)
  • Hüseyin Dogan
  • Dr. Markus Noga
  • Britta Schmidt
  • Achim Weiß

Kontrollgremium

  • Sven Fritz (ordförande)
Lösning av tvister online:
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online. Du hittar plattformen på följande adress: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Konsumenter har möjlighet att använda denna plattform för att lösa tvister.
Lösning av konsumenttvister:
Vi är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd och beslutar om deltagande från fall till fall.
Elektroniskt system för visselblåsning:
Med "Integrity Line" erbjuder vi alla anställda och externa personer som har ett yrkesmässigt förhållande till United Internet AG (inkl. IONOS SE, STRATO AG, 1&1 Versatel GmbH, 1&1 Mail & Media Application SE och deras dotterbolag) en skyddad rapporteringskanal för anmälan av olämpligt och regelvidrigt beteende. Till "United Internet Integrity Line": https://unitedinternet.integrityline.com/frontpage