@@@4603@@@

Hur fungerar ett leverantörsbyte till strato

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Viktigt! Vad måste jag vara uppmärksam på när jag byter leverantör?

När du byter leverantör kan endast domänen flyttas, inte det innehåll som lagrats hos den gamla leverantören (webbplatser, grafik osv.) eller de inställningar som konfigurerats där, t.ex. DNS eller e-postkonton. De måste ställas in på nytt hos oss.

Du bör därför alltid göra en backup av ditt webbinnehåll. Du kan återställa den till våra servrar efter att bytet av leverantör har slutförts.

Under bytet av leverantör ska du använda en e-postadress som inte tillhör den domän som ska flyttas, eftersom vi kommer att skicka viktig information till denna e-postadress. Se till att denna e-postadress också kan nås under bytet av leverantör.

Hur lång tid tar det att byta leverantör?

Ett byte av leverantör kan ta olika lång tid beroende på TLD (domäntillägg).
Som regel flyttas en domän inom 24-48 timmar.
För vissa domänändelser som .com, .net, .org, .biz och .info kan det ta upp till 5 dagar.

Vad kostar ett byte av leverantör?

Ett byte av leverantör till STRATO är kostnadsfritt.
Detta innebär att

  • om domänen registreras i ett paket som fortfarande har lediga domäner som ingår tillgängliga, uppstår inga ytterligare kostnader.
  • om domänen är registrerad i ett paket som inte längre har några gratis inkluderande domäner tillgängliga, kommer endast månadskostnaden för den extra domänen att betalas.

Om du beställer ett nytt paket för byte av leverantör gäller endast de priser som anges på vår webbplats och installationsavgiften.

Kostnader eller avgifter som din tidigare leverantör har debiterat dig ersätts ej av STRATO.

Vad måste jag tänka på för .com-, .net-, .org-, .biz- och .info-domäner?

Ett byte av leverantör för ovan nämnda domäner kan inte göras under följande omständigheter:

  • Domänen registrerades för första gången för mindre än 60 dagar sedan.
  • Domänen har redan flyttats under de senaste 60 dagarna.
  • Domänen är inom de sista 14 dagarna innan registreringsperioden löper ut.

Detta är en ICANN-policy som alla leverantörer måste följa och därför har vi ingen kontroll över den.

Vad betyder domänstatusens registrar-lock?

Registrar-lock är en säkerhetsmekanism som säkerställer att ett byte av leverantör endast kan göras om domäninnehavaren vill göra det. Domänen är försedd med ett lås som förhindrar att ett byte av leverantör initieras. Innan domänen kan flyttas måste den låsas upp.

Ett eventuellt befintligt registrar-lock kan endast tas bort av den aktuella leverantören. Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på din nuvarande registrator eller leverantör. Kontakta din nuvarande leverantör för att ta reda på hur du kan ta bort registry-lock så att du kan flytta din domän till STRATO.

Leverantörsbyte till ett nytt paket

Om du vill flytta din domän till ett nytt STRATO paket kan du beställa det via vår webbplats. Vi tar också gärna emot din beställning via telefon eller e-post.

Leverantörsbyte till ett befintligt paket

Om du vill flytta en domän till ett befintligt STRATO paket kan du göra det enkelt via STRATOs kundinloggning för ditt paket. Detta gör du genom att öppna menyalternativet Beställ domäner efter att du loggat in.

Beställ

Under beställningsprocessen kommer du att få veta att domänen redan är upptagen. Bekräfta här att du är domänens ägare.

Som regel får du en autentiseringskod (AuthInfo-code) för din domän från din tidigare leverantör. Du har möjlighet att ange detta under beställningsprocessen. Om du ännu inte har någon autentiseringskod (AuthInfo-code) kan du också ange den senare i din kundinloggning.

Hur fungerar en flytt till STRATO om den tidigare leverantören inte längre existerar?

I sådana fall måste du kontakta registrets juridiska avdelning. För .se-domäner är detta Internetstiftelsen. Så snart kontraktet för domänen har sagts upp kan den tas över av STRATO.

I sådana fall måste du kontakta registrets juridiska avdelning. För .se-domäner är detta Internetstiftelsen. Så snart kontraktet för domänen har sagts upp kan den tas över av STRATO.
Var denna text till hjälp för dig?
Info: 5f1da62ff2692440e76d7a613b804aa5a4836a96