@@@4603@@@

Kan jag återaktivera mitt uppsagda kontrakt eller min uppsagda domän?

Har du sagt upp ditt avtal eller din domän av misstag eller glömt att ta tillbaka uppsägningen i tid?

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Uppsagt avtal

Du kan återaktivera ditt avtal upp till 30 dagar efter uppsägningsdatumet. De uppgifter som fanns kvar i avtalet vid tidpunkten för uppsägningen kan återställas.


Om det uppsagda kontraktet är en server kan den återaktiveras upp till högst 7 dagar efter uppsägningsdatumet.

Observera att beställningen kommer att återaktiveras med den vanliga termen igen.

Uppsagd domän

På samma sätt kan domäner som har sagts upp av misstag eller som fortfarande behövs återaktiveras inom 30 dagar efter avbokningen.


Om en domän befinner sig i den så kallade Ångerperioden kan vi försöka  återaktivera den.


Att hämta en domän från ångerperioden innebär en hel del manuell och teknisk ansträngning. Av den anledningen gäller en engångsavgift på 799 kr per domän.

Observera: I båda fallen behöver vi en skriftlig bekräftelse från dig för att täcka kostnaderna. Kontakta vårt supportteam för att få information om detta.

Uppsägning av STRATO

Återaktivering är inte möjlig i detta fall. Detta inkluderar bland annat uppsägningen av STRATO själv.

Var denna text till hjälp för dig?
Info: 42989b4e0b4c533f790ee59bd053c90bf3da7c2c