@@@4603@@@

Vad är Whois och vilka data lagras där?

En Whois-förfrågan kan användas för att få information om domäninnehavaren för en registrerad domän. I regel tillhandahålls detta som en offentlig informationstjänst. De angivna uppgifterna skiljer sig åt beroende på den registrerade domänändelsen (toppdomän/sekundärdomän), eftersom dessa erbjuds av olika register.

För domänregistreringar måste vissa personuppgifter skickas till registratorer och register. Överföringen av uppgifter till registratorer och register är obligatorisk; STRATO vidarebefordrar endast de uppgifter vars överföring är obligatorisk inom ramen för EU:s allmänna dataskyddsförordning. - Det svenska registret Internetstiftelsen registrerar till exempel domäninnehavarens namn, e-post- och postadress och minst en e-postadress för att kontakta domäninnehavaren samt tekniska domänuppgifter. Uppgifterna lagras i registrens databaser och kan i varierande grad visas för allmänheten via registrens Whois-förfrågningar.

Anledningen till att uppgifterna publiceras är att domäninnehavaren ska kunna nås, t.ex. vid juridiska frågor eller problem med den tekniska användningen av domänen.

Du kan ta reda på i respektive domänriktlinjer för motsvarande register vilka uppgifter som visas online för domäninnehavaren i respektive register. Registren skiljer vanligtvis mellan kommersiella och privata domänregistreringar. Detta kan innebära att olika information lagras beroende på registraren. Uppgifter om kontrakt offentliggörs dock inte.

Du hittar mer information om detta på Internetstiftelsens webbplats.

Var denna text till hjälp för dig?
Info: 4fa9ff50916e0a72194ff51e49230f03222a487e