@@@4603@@@

Hur kan jag skapa och redigera e-postadresser på STRATO?

I den här artikeln vill vi förklara vilka möjligheter du har med en STRATO e-postadress och hur du kan konfigurera och redigera den.

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Skapa en ny STRATO e-postadress

Logga in på din lösenordsskyddade STRATO kundinloggning med ditt kundnummer och ditt kundlösenord.

I ditt paket väljer du menyalternativen E-post / Administration på vänster sida.
menu

Som standard är adresserna "webmaster" och "postmaster" förinställda som namn och alias för ditt e-postkonto.

Om du vill skapa en ny e-postadress väljer du knappen + Skapa ny.
skapa ny

Du kan nu ange en e-postadress i anslutning till din domän i fliken Konfigurera e-postkonto och ange motsvarande lösenord. Klicka sedan på Skapa e-postkonto för att slutföra installationen.

I avsnittet "Vad kan jag konfigurera i min e-postadress?" får du mer information om de enskilda flikarna.

hantera

Du får då en bekräftelse. Det är nu möjligt för dig att använda din e-post.

Vad kan jag konfigurera för min e-postadress?

Du har flera konfigurationsalternativ. I följande lista hittar du de olika alternativen.

KonfigureringBeskrivning
Ändra lösenordvia den här fliken kan du när som helst ändra lösenordet för respektive e-postadress.
Gör ytterligare inställningarVia den här fliken kan du bestämma om respektive e-postadress ska ha en "catchall"-funktion eller om den ska vara inaktiv under en kortare tid.
Konfigurera vidarebefordran (filter)Du kan använda den här fliken för att ange vilka filter som ska tillämpas på respektive e-postadress.
Skapa ytterligare namn (alias) för e-postkontotVia den här fliken kan du definiera ytterligare e-postadresser, som alla hamnar i respektive huvude-postkonto.
Skapa en frånvaroanteckningVia den här fliken kan du aktivera en frånvaroanteckning för respektive e-postadress.
Konfigurera skydd mot skräppost / svart- och vitlistningKonfigurera skydd mot skräppost / svart- och vitlistning
Ändra storlek på e-postkontoPå den här fliken kan du bestämma hur mycket lagringsutrymme som ska vara tillgängligt för respektive e-postadress.

Gör ytterligare inställningar - catchall-funktionen

En e-postadress som konfigurerats som "catchall" tar emot alla e-postmeddelanden till icke konfigurerade e-postadresser för en eller alla domäner och underdomäner i ditt webbhotellspaket.

Catchall-funktionen påverkar endast e-postadressens domän/underdomän. Det kan bara finnas en catchall-adress per domän. Om en e-postadress gäller för flera domäner och är konfigurerad som en catchall-adress är den catchall-adressen för alla domäner och underdomäner i paketet. I detta fall kan inga andra e-postadresser deklareras som catchall.

För att aktivera catchall-funktionen går du till E-post / Administration i STRATOs kundinloggning.
menu

Genom att aktivera krysset på respektive e-postadress eller genom att välja knappen ... kan du välja knappen Redigera e-postkonto.
bearbeta

När du har öppnat fliken Gör andra inställningar kan du kryssa i rutan E-postkontot tar emot alla e-postmeddelanden till odefinierade adresser i den domän som valts ovan (catchall) och bekräfta med Spara.

catchall

Konfigurera vidarebefordran (filter) till en befintlig e-postadress

För att se till att meddelanden från den nya e-postadressen når dig där du vill ha dem kan du konfigurera en vidarebefordran. För att göra detta går du till E-post/Administration i STRATOs kundinloggning.

menu

Genom att aktivera krysset på respektive e-postadress eller genom att välja knappen ... kan du välja alternativet Redigera filter.

filter

Via knappen Skapa ny filtreringsregel eller även + Skapa ny kan du nu omdefiniera dina filtreringsregler.

filtreringsregel

Du kan fritt tilldela namnet. Detta hjälper dig att hålla reda på flera filtreringsregler. Under Villkor som ska uppfyllas anger du vilket kriterium som måste uppfyllas för filtret. Den åtgärd som ska utföras anger vad filtret ska göra. Bekräfta dina uppgifter genom att välja knappen Spara.
spara

Skapa ytterligare namn (alias) för e-postkontot

Ett e-postalias är en oberoende e-postadress för vilken inkommande e-post placeras i motsvarande e-postkonto. Om vidarebefordran är aktiv för e-postkontot vidarebefordras även e-postmeddelanden som skickas till aliasadressen. Du kan t.ex fortfarande definiera ditt namn eller företagsnamn som ett alias.

För att skapa alias går du till E-post/Administration i STRATOs kundinloggning.

menu

Genom att aktivera krysset på respektive e-postadress eller genom att välja knappen ... kan du välja posten Redigera e-postkonto.

bearbeta

När du har utökat fliken Ytterligare namn (alias) för att skapa ett e-postkonto kan du ange ett annat namn (om du vill ange mer än ett namn kan du frigöra ytterligare fält med knappen +). Välj knappen Spara för att spara inmatningarna.
alias

Hur kan jag använda min e-postadress för att skicka nyhetsbrev?

Om du vill använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev rekommenderar vi att du markerar den e-postadress som är avsedd för detta ändamål. På detta sätt inser systemet att den ökade distributionen är önskvärd och säkerhetsmekanismerna inte ingriper i förtid.

För att markera e-postadressen går du till din STRATO kundinloggning under E-post/administration. Du kan nu markera ett kryss och använda knappen Redigera e-postkonto för att komma åt inställningarna eller välja ... och sedan klicka på Redigera e-postkonto.

Under fliken Gör ytterligare inställningar kryssar du i rutan E-postkonto används för att skicka stora mängder e-post.

Spara sedan ändringarna.

Om du vill använda din e-postadress för att skicka nyhetsbrev rekommenderar vi att du markerar den e-postadress som är avsedd för detta ändamål. På detta sätt inser systemet att den ökade distributionen är önskvärd och säkerhetsmekanismerna inte ingriper i förtid.

För att markera e-postadressen går du till din STRATO kundinloggning under E-post/administration. Du kan nu markera ett kryss och använda knappen Redigera e-postkonto för att komma åt inställningarna eller välja ... och sedan klicka på Redigera e-postkonto.

Under fliken Gör ytterligare inställningar kryssar du i rutan E-postkonto används för att skicka stora mängder e-post.

Spara sedan ändringarna.
Var denna text till hjälp för dig?
Info: 5e61b7a61366ec3ad7ba127486a78958943f57e2