@@@4603@@@

Hur ställer jag in en vidarebefordran för e-post?

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar en vidarebefordran till en annan e-postadress i STRATOs kundinloggning. Om du använder flera e-postadresser är det en bra idé att vidarebefordra en eller flera e-postadresser till en annan e-postadress. Fördelarna med detta är att endast ett e-postkonto behöver nås och att alla inkommande e-post samlas i ett konto. Endast ett e-postkonto behöver konfigureras på din enhet.

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Konfigurera vidarebefordran för en e-postadress

Om du vill konfigurera en vidarebefordran för en e-postadress går du tillväga på följande sätt:

Logga in på din lösenordsskyddade STRATO kundinloggning och välj menyerna E-post och E-postadministration i ditt paket. Du befinner dig nu i översikten över dina skapade e-postadresser.

Välj önskad e-postadress och välj alternativet Redigera filter.

filter

Klicka på knappen Skapa ny filtreringsregel.

filtreringsregel

Ge filtreringsregeln ett namn så att du kan tilldela den igen senare och ange vilka kriterier som måste tillämpas för att utföra den önskade åtgärden (t.e.x omdirigering).

Om du vill vidarebefordra hela inkorgen till en annan e-postadress väljer du Alla e-postmeddelanden som villkor som ska uppfyllas.
vidarebefordra
Om du vill att dina e-postmeddelanden ska raderas efter vidarebefordran klickar du på symbolen + och väljer "Släng" som ytterligare åtgärd.

avvisa

Hur ställer jag in automatisk vidarebefordran av e-post i webbmail?

För att ställa in automatisk vidarebefordran av inkommande e-post loggar du först in på STRATO Webmail.

När du har loggar in klickar du på följande ikon uppe till höger och sedan på Inställningar:

inställningar

Välj sedan menyalternativet E-post och sedan Filtreringsregler.

Klicka på Lägg till ny regel för att skapa en ny regel.
filter

Ange ett namn för regeln. Vid behov kan du definiera villkor, t.e.x att Avsändare/Från inehåller Faktura. Under Vidarebefordran till väljer och anger du den e-postadress som din e-post ska vidarebefordras till. Slutligen klickar du på Spara för att spara regeln.

spara

Med de beskrivna inställningarna finns de ursprungliga e-postmeddelandena kvar i webbmailkontot. Om du vill radera e-postmeddelanden för webbmail samtidigt kan du definiera en annan åtgärd "Släng" i regeln.

släng

släng
Var denna text till hjälp för dig?