@@@4603@@@

Hur kan jag integrera STRATO HiDrive med SMB som en nätverksenhet?

Det enklaste sättet att komma åt din STRATO HiDrive är att integrera den som en nätverksenhet. STRATO HiDrive kan sedan anropas via en enhetsbeteckning, t.ex. via Windows My Computer, och kan användas på samma sätt som en lokal hårddisk. Vi rekommenderar att du använder SMB-protokollet för detta.

OBS att SMB-protokollet som beskrivs i den här artikeln inte är tillgängligt som en inkluderad tjänst i alla HiDrive-paket. Du kan välja att beställa protokollpaketet tillsammans med din beställning.

Tillgänglighetskontroll av SMB-porten

I vissa fall blockerar routrar och brandväggar port 445 som används av SMB-protokollet. STRATO har satt upp ett test för att kontrollera porten; du kan komma åt testet på följande sida: https://my.hidrive.com/#diag.

Om du får ett positivt svar från testet kan du börja direkt med installationen. Om testanslutningen inte är möjlig med hjälp av SMB-protokollet ska du kontrollera din lokala konfiguration i detta fall. I de flesta fall beror detta på en lokal brandvägg eller routerkonfiguration där åtkomsten till port 445 är blockerad.

2039_1.png

Konfigurera nätverksenhet i Windows 10

Öppna Utforskaren och klicka på “Den här datorn”“Dator” och sedan på “Anslut nätverksenhet” i den övre menyraden.

2039_2.png

Välj en fri enhetsbokstav och anslut till HiDrive genom att ange sökvägen:

\\smb3.hidrive.strato.com\root

2039_3.png

I följande steg ombeds du ange ditt HiDrive-användarnamn och HiDrive-lösenord.

2039_4.png

Obs: Ange ditt HiDrive-användarnamn fullständigt med små bokstäver för alla anslutningstyper samt när du loggar in på STRATO HiDrive-inloggningen.

Du når nu din HiDrive i området för nätverksadresser som en monterad enhet och kan komma åt din HiDrive.

2039_5.png

Var denna text till hjälp för dig?