@@@4603@@@

Vilka är sökvägarna till SFTP, SMB, WebDAV, rsync etc.?

Här hittar du en översikt över de tillgängliga tjänsterna, inklusive alla serveradresser:

 

Obs att de protokoll som beskrivs i den här artikeln inte är tillgängliga som en inkluderande tjänst i alla HiDrive-paket. Du kan välja att beställa ett protokollpaket till din beställning.
Förutom sökvägsinformation för det protokoll som används krävs användarnamn och lösenord.
Användare/användarnamn: ditt HiDrive-användarnamn
Lösenord: Ditt lösenord som du har angett i inloggningen till HiDrive.
Tjänst / DetaljerServerPort
SFTPsftp.hidrive.strato.com22
FTPSftp.hidrive.strato.com21
WebDAV (SSL)https://webdav.hidrive.strato.com443
SMB/CIFS Windows\\smb3.hidrive.strato.com\root445
SMB Linux/Unix//smb3.hidrive.strato.com/root445
SMB macOS/iOS/iPadOSsmb://smb3.hidrive.strato.com/root445
rSync (SSH)rsync.hidrive.strato.com22
SCPscp.hidrive.strato.com22
GITgit.hidrive.strato.com
STRATO HiDrive-inloggninghttps://hidrive.strato.com
https://www.hidrive.strato.com

 

Ange ditt HiDrive-användarnamn helt och hållet med små bokstäver för alla anslutningstyper.

Vi rekommenderar end-to-end-kryptering av dina filer.

Var denna text till hjälp för dig?