@@@4603@@@

Ange en annan fakturamottagare

Du har möjlighet till att lagra en annan fakturamottagare i din STRATO-kundinloggning. Allt du behöver är ditt kundnummer och ditt kundlösenord.

Observera att fakturorna endast skickas till den alternativa fakturamottagaren. Av juridiska skäl är det inte möjligt att skicka ytterligare uppgifter till e-postadressen för stamdata och till den alternativa fakturamottagaren.
 

Du kan konfigurera en annan fakturamottagare på följande sätt

När du loggat in kan du gå till menyalternativet Dina fakturor och sedan till Visa fakturor.


2415_1.png

Markera rutan Ange e-postadress för mottagande av fakturor: för att ta emot fakturor och ange den alternativa fakturamottagaren i följande fritextfält. Spara ändringen genom att bekräfta knappen Använd inställningarna.


2415_2.png

Var denna text till hjälp för dig?