@@@4603@@@

Hur använder jag tvåfaktorsautentisering för STRATOs kundinloggning?

För att skydda åtkomsten till din STRATO kundinloggning från obehöriga personer rekommenderar vi att du ställer in tvåfaktorsautentisering.

Logga in på STRATOs kundinloggning med ditt kundnummer eller ditt användarnamn och ditt kundlösenord. Du hittar Tvåfaktorsautentisering under Dina kunduppgifter.

två faktor

Använd skjutreglaget för att aktivera tvåfaktorsautentisering.

bild

För tvåfaktorsautentisering behöver du en Authenticator-app på din slutenhet. Ladda till exempel ner en av de länkade apparna.

Tilldela nu ett enhetsnamn. Namnet hjälper dig senare att förstå vilka enheter du har konfigurerat för autentisering.

aktivera

En QR-kod med din individuella nyckel visas i nästa fönster. Öppna den installerade appen Authenticator och skanna QR-koden. En kod visas nu i din Authenticator-app. Ange den i fältet kod nedan och tryck sedan på Verifiera kod.

qr kode

Om inmatningen lyckades kommer du att få ett e-postmeddelande med bekräftelse av aktiveringen. När du har bekräftat är tvåfaktorsautentiseringen aktiverad.


Vid nästa inloggning kommer vi att be dig om din bekräftelsekod. Välj din terminalenhet och öppna appen Authenticator på den enheten. Ange bekräftelsekoden från appen i textfältet och välj Bekräfta.

Var denna text till hjälp för dig?
Info: 1bd608ca181ad77a29430475864041360603531f