@@@4603@@@

Våra rekommendationer för bra lösenord

Lösenord spelar en viktig roll för säkerheten. Du bör därför vara uppmärksam på att skapa och använda lösenord på rätt sätt.

I den här artikeln vill vi ge dig lite hjälp att välja ett bra lösenord:

Val av lösenord

 • Lösenordet bör bestå av minst 10 tecken och kan innehålla upp till 128 tecken. Ju längre det valda lösenordet är, desto säkrare är det mot missbruk.
 • Det bör innehålla olika tecken, inklusive specialtecken samt stora och små bokstäver.
 • Lösenordet bör inte innehålla någon personlig information.
 • Det bör inte vara ett ord som finns i ordboken.
 • Lösenordet bör aldrig vara detsamma som användaridentifikationen. Det bör inte vara lätt att känna igen när du skriver.
 • Lösenordet bör ändras omedelbart om det finns en möjlighet att det har blivit känt.

Bra lösenord

 • Innehåller stora och små bokstäver (bokstäverna a - z och A - Z).
 • Innehåller siffror ( 0 - 9).
 • Innehåller specialtecken (! # # $ % ( ) * + , - . / : ; = ? @ [ ] ^ _ { | } ~)
 • De är lätta att komma ihåg och behöver därför inte skrivas ner.
  (exempel: förkortning av en mening med specialtecken: Det kan t.ex. vara en förkortning av en specialsignal: "Mitt lösenord är lätt att komma ihåg" blir "$MP&laki+").
  Observera att Å, Ä och Ö inte är tillåtna för lösenord för databaser.

Exempel på "dåliga" lösenord

 • Eget namn (egennamn)
 • Namn på partner, föräldrar, barn, vänner osv.
 • Husdjurets namn
 • Ord från ordböcker
 • Alla samma bokstäver
 • Telefonnummer eller födelsedagar
 • Bilens registreringsnummer eller PIN-koder
 • Personuppgifter (t.ex. stjärntecken, hobby etc.)
 • Sekvenser som är lätta att skriva (t.ex. "qwertzui" eller "asdf1234").

Regler för hantering av lösenord

 • Varje användare, anställd, tjänst osv. ska ha ett eget lösenord.
 • Lösenord bör bytas minst var sjätte månad.
 • Förinställda lösenord (t.ex. jobbnummer) bör ändras vid första användningen.
 • Användning av gamla lösenord bör undvikas.
 • Spara inte lösenord på programmerbara funktionstangenter eller i skript.
 • Lösenord bör inte skrivas ner och "gömmas" på arbetsplatsen.
 • Lösenordsfiler (på system) måste vara särskilt skyddade.

Användning av specialtecken

När du använder specialtecken ska du se till att samma kodtabell är konfigurerad på varje dator där du anger lösenordet.

Lösenord behöver bara anges en gång. Du kan visa vad du har angett genom att klicka på ögonsymbolen. Ett nytt klick på ögonsymbolen gör att lösenordet återigen blir dolt.
Var denna text till hjälp för dig?
Info: 7d0fc5caa1f65345ef0e862c47521061ec2816c3