@@@4603@@@

Vad är ett överlämnande av avtal och vad måste iakttas?

Ett överlämnande av avtal innebär att hela kundnumret (referensnummer) med alla domäner och alla paket överförs till en annan person (avtalspartner). (Inte att förväxla med en domänflytt, där endast domäner eller ett paket flyttas).


För att kunna genomföra ett fullständigt överlämnande av avtalet behöver vi en förklaring om återkallelse från den gamla avtalspartern och en förklaring om samtycke från den nya avtalspartnern. Använd vår blankett för överlämnande av avtal och låt båda avtalsparterna underteckna den.

Observera:

  • Den nya kontoinnehavaren och den nya avtalspartnern måste vara samma person.
  • Om kontraktet ändras vid ett tidigare datum än det ordinarie datumet, kommer det inte att ske någon kompensation eller återbetalning för den oanvända perioden.

Du hittar motsvarande blankett (Överlämnande av avtal) i din STRATO kundinloggning under menyalternativet Mitt val-->Avtalsändring --> Överlåtelse av avtal.
menu
När du har fyllt i PDF-filen kan du skicka oss ett e-postmeddelande med bifogad fil här.


Fyll i fältet och lägg till PDF-filen som en bilaga.

Obs: Den nya kunden (avtalspartnern) tar över avtalet med alla rättigheter och skyldigheter. Tjänsteavgiften för överlämnande av avtalet och de löpande kostnaderna debiteras den nya kunden (avtalspartnern).
Obs: Den nya kunden (avtalspartnern) tar över avtalet med alla rättigheter och skyldigheter. Tjänsteavgiften för överlämnande av avtalet och de löpande kostnaderna debiteras den nya kunden (avtalspartnern).
Var denna text till hjälp för dig?