@@@4603@@@

Vad kan jag göra om jag har glömt mitt FTP-lösenord?

För att använda FTP-åtkomsten i ditt paket behöver du ditt Primärt lösenord. Om du inte har ditt nuvarande Primärt lösenord till hands kan du när som helst tilldela ett nytt huvudlösenord i din STRATO kundinloggning. Du behöver inte ange ditt nuvarande Primärt lösenord, men du behöver ditt kundnummer och ditt kundlösenord för att logga in.

När du har loggat in väljer du det paket som du vill ändra Primärt lösenord för.

I din paketöversikt kan du gå till menyalternativet Säkerhet -> Skapa lösenord och klicka på Primärt lösenord för att öppna dialogen för att ange huvudlösenordet.
primärt_lösenord

Ange det nya Primärt lösenord och klicka på Spara för att slutföra processen.

Ange det nya Primärt lösenord och klicka på Spara för att slutföra processen.
Var denna text till hjälp för dig?
Info: 75f7f1937f0605b9deb34fa3917a01a038f15341