@@@4603@@@

Räddningssystemet för din STRATO Linux VPS

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Räddningssystemet

Logga in med ditt kundnummer och kundlösenord i STRATOs kundinloggning för att starta servern i räddningssystemet. Om du har flera paket väljer du ut den server du vill starta. Klicka därefter på Starta räddningssystem i översikten.


rescue-system-start_se


Bekräfta att du vill starta servern i räddningssystemet i nästa fönster.


rescue-system-start-2_se


Efter att du har bekräftat starten av servern visas ett meddelande om att räddningssystemet startas.


rescue-system-is-launched_se


När starten är genomförd finns endast funktionerna Stoppa räddningssystem och Öppna VNC-konsolen tillgängliga.


Välj att öppna VNC-konsolen:


vnc-console-open_se

Observera: Efter att räddningssystemet startats kan servern endast nås över VNC-konsolen och inte längre över SSH. Ett lösenord behövs inte längre.


I VNC-konsolen ser du hur det Debian-baserade räddningssystemet GParted startas med tre alternativ.


Bekräfta det första alternativet med [ENTER].


image5


Du kan välja räddningssystemets språk. Välj US English med [ENTER] eller ange motsvarande nummer för det språk som du vill använda.


image6


Bekräfta även nästföljande fönster med [ENTER].


image7


Räddningssystemet startas sedan med GParted och står till ditt förfogande.


image8


Detta är det grafiska gränssnittet, GParted kan nu enkelt användas med musen (terminalen är dold bakom).


image9


För att komma åt dina filer måste du ansluta filsystemet genom att ange följande kommandon i terminalen:


sudo mkdir /media/vda1

sudo mount /dev/vda1 /media/vda1
cd /media/vda1
sudo chroot . /bin/bash


image10


Klart. Filsystemet är nu anslutet. Du har tillgång till dina filer och kan göra allt du vill göra i räddningssystemet, till exempel återställa ditt lösenord.Jag har glömt mitt root-lösenord

Om du har glömt ditt root-lösenord kan du ändra det i räddningssystemet.


Ange befälet passwd i terminalen och klicka på ”Enter”.


Ange därefter ditt nya lösenord två gånger (observera att inmatningen av lösenordet är dold).


image11


Det var allt. Du kan nu starta servern i det normala boot-läget och använda det nya lösenordet som du skapade. För detta går du till din STRATO kundinloggning och loggar in med ditt kundnummer och lösenord. Klicka på Stoppa räddningssystem i översikten.


rescue-system-stop_se

Var denna text till hjälp för dig?