@@@4603@@@

Skapa SSH-nycklar för att logga in på din STRATO Linux VPS

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Skapa SSH-nycklar med PuTTYgen

Vill du logga in på din STRATO VPS Linux med SSH? Det går bara med en SSH-nyckel. Nyckeln måste ha formatet OpenSSH. Innan du genomför ominstallationen måste du första skapa en public/private key-kombination. Det kan du göra med programmet PuTTYgen. Klicka på knappen »Generate« i PuTTYgen och rör sedan på musen tills nycklarna har genererats:


[Screenshot 1]
[Screenshot 2]


Klicka på »Save private key« för att spara den privata nyckeln som du senare vill koppla till din VPS på datorn. Notera var du sparar den privata nyckeln eftersom du behöver den för att logga in senare.Ange en publik nyckel vid ominstallation

Du kan kopiera den publika nyckeln i PuTTYgen direkt från fältet »Key« och klistra in den när du (om)installerar ett operativsystem på din VPS:


ssh-key-new_installation_seAnslut till servern med en privat nyckel över PuTTY

Efter att du har avslutat installationen av ditt operativsystem kan du logga in på din server per SSH med den privata nyckel som du har skapat. Vi rekommenderar programmet PuTTY.

Tips: När du installerar PuTTY installeras även PuTTYgen automatiskt.


Ange din servers IP-adress som »Host Name (or IP-address)« under kategorin »Session«. Under kategorin »Connection« och underkategorierna »SSH« ⇨ »Auth« ⇨ »Credentials« kan du välja din tidigare sparade privata nyckel genom att klicka på »Browse« under »Private key file for authentication:«.


[Screenshot 4]
putty_ssh-auth_private_key.png


Klicka sedan på »Open” längst ner för att öppna en terminal med dessa data på din server. Ange som användarnamn »root«.


[Screenshot 6]

Tips: Du kan spara de sessionsuppgifter som du angivit i PuTTY under kategorin »Session« (Save). På så sätt måste du inte ange dem igen och kan ladda sessionen med »Load«.
Var denna text till hjälp för dig?