@@@4603@@@

Ändra PHP-version manuellt

I princip rekommenderar vi att du använder den nuvarande PHP-versionen som vi erbjuder och avråder från att använda äldre PHP-versioner.

För att vid behov kunna använda äldre PHP-versioner finns dessa versioner tillgängliga för dig via en självskapad .htaccess-konfigurationsfil tills de slutligen stängs av. För att göra detta, följ stegen nedan:

Skapa en .htaccess-fil

Som standard tilldelas .php-filer en viss PHP-version. För att tilldela en fil till t.ex. PHP 8.0 skapar du en fil som heter ".htaccess" med följande innehåll:


AddType application/x-httpd-php80 .php


Du kan skapa filen i Windows med hjälp av till exempel textredigeraren:

På detta sätt kan du konfigurera användningen av den aktuella PHP-versionen för ditt webbutrymme.
Om du fortfarande kör skript med äldre PHP-versioner som inte längre stöds (t.ex. 7.1 eller 7.2) på ditt webbutrymme och STRATO PHP Extended Support är aktiverad i ditt paket, kan du också använda de föråldrade PHP-versionerna i konfigurera på detta sätt.

Om du konfigurerar en föråldrad PHP-version som inte längre är tillgänglig från STRATO, använder STRATO automatiskt den lägsta tillgängliga PHP-versionen för dig.

Lägg vid behov till ytterligare uppgifter som krävs för din webbplatskonfiguration och spara .htaccess-filen. Information om .htaccess finns också på:


https://sv.wikipedia.org/wiki/.htaccess

Överför filen till ditt lagringsutrymme via SFTP

För att överföra den .htaccess-filen som du just skapade kan du använda en lokalt installerad FTP-klient, t.e.x FileZilla.


För att lägga .htaccess-filen på ditt webbutrymme, öppna ditt FTP-program och upprätta en anslutning till ditt webbutrymme.
När du har anslutit till ditt webbutrymme (lagringsutrymme), ser du ditt lokala system till vänster och ditt STRATO webbutrymme på höger sida.


Du har möjlighet att kopiera filer eller hela mappar till ditt webbutrymme eller data därifrån till ditt lokala system.


Om du vill ladda upp .htaccess-filen från ditt lokala system till ditt webbutrymme, väljer du den önskade katalogen på höger sida (Remote System) dit du vill ladda upp filen. Välj nu .htaccess-filen till vänster och ladda upp filen till ditt webbutrymme.


.htaccess-filen ska finnas i den katalog där ändringen ska träda i kraft. Observera också att denna ändring ärvs av alla underkataloger.


Den manuella ändringen till den högre PHP-versionen är nu klar.

Var denna text till hjälp för dig?