@@@4603@@@

Hur du enkelt skapar flera SFTP-åtkomster i ditt internetpaket

I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar ytterligare SFTP-åtkomst i ditt webbhotellspaket. På så sätt kan du ge vissa personer eller grupper SFTP-åtkomst till ett område på ditt webbutrymme som du tidigare har definierat. Antalet möjliga SFTP-åtkomster beror på storleken på det använda paketet.

Vi rekommenderar alltid krypterad användning av SFTP för utbyte av filer. FTP är ett föråldrat och osäkert protokoll.

Logga in på din lösenordsskyddade STRATO kundinloggning. Välj sedan det önskade paketet i det nedre högra arbetsfältet genom att klicka på beställningsnumret eller via knappen Ditt paket. Därefter visas en undermeny på vänster sida. Välj menyalternativ: Hantera databaser och webbutrymme / Hantera SFTP-åtkomster.
menu
Du får då en översikt över befintliga SFTP-åtkomster i det högra arbetsområdet:
skapa
I den här översikten över befintliga SFTP-åtkomster ser du också motsvarande startkatalog under användarnamnet, dvs: Användare som loggar in med det här SFTP-användarnamnet kan bara arbeta i den här katalogen och alla kataloger under den. Det finns ingen tillgång till högre kataloger.

Om du vill skapa en ny SFTP-åtkomst klickar du på Skapa ny. När du klickar på Redigera visas en sida för att redigera en redan befintlig åtkomst.
Om du vill ta bort en åtkomst, kryssa för den och klicka på Ta bort.

Observera: Global åtkomst kan inte raderas. Detta anges högst upp på varje översiktssida och är markerat i olika färger.

Skapa en ny SFTP-åtkomst

Följande information behövs. Användarnamnet för den SFTP-åtkomst som ska skapas består av flera komponenter.

 • Välj användarnamn
 • Namn
 • För att undvika eventuella missförstånd och förväxlingar med e-postadresser föreslås prefixet "ftp_" för SFTP-åtkomster. Detta visas för att underlätta förståelsen, men kan också ändras eller tas bort. Användarnamnet kan du välja fritt. Namnet måste bestå av minst 1 och högst 30 tecken.
 • Domän: Domänen är också en del av användarnamnet och kan väljas fritt bland de befintliga domänerna i paketet (inklusive alla underdomäner).
  Dina domäner sorteras i alfabetisk ordning. IDN-domäner och domäner med å, ä eller ö visas i punycode.

Även om användarnamnet är kopplat till ett "@"-tecken skapas inte automatiskt ett e-postkonto när en SFTP-åtkomst skapas.

Om namnet redan finns som namn på ett e-postkonto, kommer du att få frågan om de uppgifter som du redan angett när du skapade e-postkontot (användarnamn och lösenord) också ska gälla för SFTP-åtkomst. Om du godkänner det kommer det lösenord som anges för användarnamnet under den första uppgiften (t.ex. för e-post) också att användas för SFTP-åtkomst.

Om ett användarnamn redan används som e-postalias får du ett felmeddelande. Det är inte möjligt att använda det här användarnamnet för SFTP-åtkomst.

 • Ange lösenord: Ange ett lösenord för åtkomst här.
 • Upprepa lösenordet: Det upprepade lösenordet måste vara identiskt med den sträng som anges i det första lösenordsfältet. Var uppmärksam på stora och små bokstäver.
 • Ställ in startkatalogen: För att tilldela en användare en specifik startkatalog (och för att förhindra navigering över denna katalog) måste ett val göras här. Klicka på textlänken för att göra detta. Välj sedan lämplig katalog.
  Rotkatalogen "/" kan också väljas som startkatalog. När du har valt önskad katalog klickar du på Välj för att lägga till den katalog som visas som startkatalog för SFTP-åtkomsten. Alla kataloger som ännu inte finns måste skapas av dig i förväg, till exempel via SFTP.

katalogen

Klicka på Spara för att skapa och aktivera SFTP-åtkomsten.

Ändra befintlig SFTP-åtkomst

Välj önskad SFTP-åtkomst och klicka sedan på Ändra på den här raden. Ändringen görs på samma sätt som att skapa en SFTP-åtkomst. De befintliga inställningarna läses in i inmatningsmasken.

Anteckningar:

 • Användarnamnet och domännamnet kan inte ändras. Om du fortfarande vill ändra dessa måste du skapa en ny SFTP-åtkomst. Du kan sedan ta bort den åtkomst som inte längre behövs. När du har gjort alla inställningar kan du logga in på webbutrymmet via SFTP med motsvarande SFTP-åtkomst.
 • Du kan använda adressen ssh.strato.de som värdnamn/server för varje SFTP-åtkomst. SFTP-anslutningar till ditt webbutrymme hos STRATO är alltså också möjliga om domänen har omdirigerats med hjälp av till exempel en A-record.
Du kan använda adressen ssh.strato.se som värdnamn/server för varje SFTP-åtkomst. SFTP-anslutningar till ditt webbutrymme hos STRATO är alltså också möjliga om domänen har omdirigerats med hjälp av till exempel en A-record.

Var denna text till hjälp för dig?