@@@4603@@@

Hur kan jag hantera mitt webbutrymme?

Du har snabb och bekväm tillgång till filer och mappar på ditt webbutrymme via Hantera webbutrymme

Var hittar jag förvaltningen av webbutrymmet?

Hantering av webbutrymme är tillgängligt i alla webbhotellspaket. För att komma åt hanteringen av webbutrymme i ditt STRATO webbhotellspaket öppnar du menyalternativet Databaser och webbutrymme och klickar på Hantera webbutrymme.

pakket

Hur kan jag använda katalogregistret?

I Hantera webbutrymme finns en menyrad med olika funktioner. För närvarande är funktionerna Ladda upp fil och Skapa ny mapp tillgängliga. Du kan använda de andra funktionerna så snart du har valt en fil eller en mapp.

ladda


När du väljer en mapp kan du använda följande funktioner: byt namn på den, radera den, flytta den eller packa den.

flytta

Om du väljer en fil kan du också ladda ner den eller visa fil.

ladda ner

Om du väljer ett arkiv har du också möjlighet att packa upp arkivet.

packa upp

Var denna text till hjälp för dig?