@@@4603@@@

Så här enkelt är det att konfigurera DynDNS för dina domäner.

Du har möjlighet att konfigurera DynDNS för en eller flera av dina domäner eller underdomäner i din lösenordsskyddade STRATO kundinloggning.

DynDNS (Dynamic Domain Name Server) är en tjänst som gör det möjligt att kunna skapa ett fast domännamn för en växlande IP-adress.

Med dynamisk DNS (DynDNS) kan man välja att omdirigera sina domäner som är registrerade hos STRATO och de domäner som man har inrättat till datorer som helst är anslutna till internet. På så sätt kan man göra internettjänster (servar) som drivs på sin egen dator t.ex. FTP eller strömmande media, mer lättillgängliga.

Möjliga användningsområden är:

  • Tillgång till din egen dator från resan via dina egna domän.
  • Tillhandahållandet av egna filer via FTP för nedladdning via Internet.
  • Tillhandahållandet av strömmande media.
  • Drift av din egen e-postserver på en företagsdator osv.
Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Hur du aktiverar DynDNS för dina domäner eller underdomäner

Logga in på din STRATO kundinloggning. Välj sedan menyalternativet Domäner-Domänadministration i det högra fönstret och sedan kugghjulet.
dyndns

I följande huvudfönster får du en översikt över dina anslutna domäner.
domain

Förutom domännamnet och domänens omdirigeringsdestination ser du olika ikoner på höger sida som visar vilka DNS-funktioner som redan är konfigurerade.

Observera att endast ikoner för funktioner vars inställningar skiljer sig från standardinställningen visas, dvs. ikonen för DynDNS visas inte som standard.

Du kan aktivera eller inaktivera Dynamiska DNS för en domän genom att klicka på kugghjulet och DNS bredvid den önskade domänen:

Klicka nu på Hantera i området Dynamisk DNS och aktivera sedan DynDNS så att din dator kan nås från din domän.
dyndns

Slutför inställningar genom att klicka på Verkställ inställningar och upprepa processen för varje domän eller underdomän som du aktiverar DynDNS för.


Du kan själv ange ett separat lösenord för DynDNS under Säkerhet och Ange lösenord. Om du inte anger något lösenord används huvudlösenordet automatiskt.

lösenord

Så här ställer du in DynDNS på din måldator

För att din dator ska kunna rapportera sin aktuella IP-adress till vår DNS-server måste du installera en DynDNS-klient på din dator som tar över denna uppgiften. Det finns många program tillgängliga för det, t.ex. DCC Client.

Vår DynDNS-server använder DynDNS v2-protokollet från dyndns.org för DynDNS-uppdateringen. DynDNS-klienten behöver följande information för att kunna utföra den automatiska uppdateringen av IP-adressen:

  • Server: https://dyndns.strato.com/nic/update (eller prova dyndns.strato.com/nic/update).
  • Värd: Domän eller underdomän som ska omdirigeras (t.ex. minpc.önskatnamn.se)
  • Användare: En domän från ditt paket (z.B.: önskatnamn.se)
  • Lösenord: Ditt lösenord för dynamisk DNS, som du kan tilldela i STRATOs kundinloggning.

Var denna text till hjälp för dig?
Info: ec78296ae5799d7093babcdc65c1de918653eb64