@@@4603@@@

SSL-certifikat med organisationsvalidering (OV) och utökad validering (UV) hos STRATO

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Översikt över certifikaten i STRATO Webbhotellspaket

Eftersom vår partner DigiCert (GeoTrust) är baserad i USA anges skadeståndsbeloppet i USD.

Certifikat för 1 domän
STRATO SSL StarterSTRATO SSL FöretagSTRATO SSL Premium
 • Domänvalidering (DV)
 • Enkel installation med 1 klick
 • Uppdaterad krypteringsteknik (256 bit)
 • Täckt skadebelopp: 500 000 dollar
 • Validering på företagsnivå (OV)
 • Uppdaterad krypteringsteknik (256 bit)
 • Ytterligare skydd mot nätfiske
 • Täckt skadebelopp: 1 250 000 dollar.
 • Utökad validering och säkerhetskontroll av företaget (UV)
 • Uppdaterad krypteringsteknik (256 bit)
 • Ytterligare skydd mot nätfiske
 • Täckt skadebelopp: 1 500 000 dollar.
Certifikat för 1 domän och alla tillhörande underdomäner
STRATO SSL Starter WildcardSTRATO SSL Business Wildcard
 • Domänvalidering (DV)
 • Enkel installation med 1 klick
 • Uppdaterad krypteringsteknik (256 bit)
 • Täckt skadebelopp: 500 000 dollar
 • Validering på företagsnivå (OV)
 • Uppdaterad krypteringsteknik (256 bit)
 • Ytterligare skydd mot nätfiske
 • Täckt skadebelopp: 1 250 000 dollar

Domänvalidering, organisationsvalidering, utökad validering - vilka är skillnaderna?

SSL Starter (domänvalidering, DV förkortat)Det kontrolleras om klienten också är domäninnehavare. Eftersom denna kontroll är mycket enkel är denna metod mer avsedd för privat bruk.
SSL Business (organisationsvalidering, OV förkortat)Företagets identitet kontrolleras med hjälp av namn, adress och i förekommande fall handelsregisternummer. Dessutom kontrolleras identiteten via e-post och telefon. Lämplig för frilansare, små och medelstora företag och webbshoppar.
SSL Premium (Extended Validation, EV förkortat)Den högsta standarden för autentisering av webbplatser. Företagets identitet kontrolleras med hjälp av företagsnamn, registreringsnummer, registrerad adress, faktisk företagsadress och det använda företagsnamnet. Dessutom sker en telefonkontroll. Lämplig för medelstora och stora företag, stora webbshoppar och banker.

Beställning av ett STRATO SSL-certifikat

Du kan beställa SSL-certifikatet när som helst i beställningsprocessen på strato.se eller via din STRATO kundinloggning för den önskade domänen.

När du har loggat in på din STRATO kundinloggning väljer du önskat paket och klickar på ditt paket.

Via den vänstra menyn Säkerhet / STRATO SSL kommer du till en översikt över dina SSL-certifikat.
ssl

Genom att klicka på knappen + Beställ nytt certifikat kan du välja det önskade certifikatet.

Om du har flera domäner kan du beställa en SSL-flatrate med domänvalidering (DV) genom att klicka på knappen + Beställ STRATO SSL Flat. (BLÅ)
Beställ

På nästa sida visas alla certifikat med motsvarande information om certifikatet - välj önskat certifikat genom att klicka på Beställ med kostnader.

Via Visa fler SSL-paket kan du visa alla möjliga certifikat.

Konfigurera ett certifikat och tilldela det till en domän

När du har beställt ett certifikat mot en avgift måste du tilldela det till din domän eller dina domäner. Detta gör du genom att gå till översikten över dina SSL-certifikat och klicka på Assign bredvid respektive certifikat.
tilldela

Med ett STRATO SSL Starter-certifikat räcker det med att tilldela domänen. Från och med STRATO SSL Business-certifikatet måste du ange utökad information. Denna information används av utfärdaren av certifikatet, i vårt fall DigiCert (GeoTrust), för att kontrollera och jämföra dina uppgifter i samband med din domän.

Efter tilldelningen hittar du certifikatets aktuella status under rubriken Detaljer. Förutom DigiCert-beställningsnumret och kontaktalternativen för DigiCert (GeoTrust)-support angående problemet visas även respektive status här.

Efter tilldelningen hittar du certifikatets aktuella status under rubriken Detaljer. Förutom DigiCert-beställningsnumret och kontaktalternativen för DigiCert (GeoTrust)-support angående problemet visas även respektive status här.
Var denna text till hjälp för dig?
Info: 75f7f1937f0605b9deb34fa3917a01a038f15341