@@@4603@@@

Vad är STRATO SiteGuard och hur konfigurerar jag det?

Strato SiteGuard erbjuder dig ett omfattande och flexibelt skydd mot obehörig skrivåtkomst till dina webbplatser från Webbhotell Starter. Hackare och andra inkräktare har därmed inte längre möjlighet att komma åt ditt webbutrymme utan tillstånd.

Ditt webbutrymme, eller en eller flera utvalda kataloger inom det, övervakas av ett loggningssystem. Om en obehörig skrivåtkomst sker skrivs en loggfil och skickas till dig enligt dina inställningar. På så sätt kan du vidta motåtgärder snabbt om det behövs.


Dessutom är det möjligt att skriva skydd för ditt webbutrymme eller enskilda kataloger inom det. Om detta är aktiverat kan områdena i fråga inte längre skrivas till via skript. Det är fortfarande möjligt att skriva filer via FTP eller SSH. FTP-och SSH- tjänsterna kan dock också avaktiveras separat med STRATO SiteGuard.


Nedan förklarar vi hur du installerar STRATO SiteGuard.


I din STRATO kundinloggning går du till menyalternativet Säkerhet-> SiteGuard

siteguard

Övervaka hela webbutrymmet eller enskilda kataloger (loggning)

I standardinställningen övervakas alla kataloger. Du kan dock undanta enskilda kataloger från loggning om du vill. För att göra detta väljer du motsvarande katalog där undantag ska gälla för från listan och klickar på Lägg till katalog.
katalog

Alternativ för meddelanden

Dessutom har du möjlighet att ställa in alternativ för meddelanden för övervakning. Ange de intervaller som loggfilen ska skickas med och en giltig e-postadress i nästa fält. Loggfilen skickas till denna adress.


Glöm slutligen inte att klicka på knappen Spara för att tillämpa dina inställningar.


Om du vill ångra dina sparade inställningar ställer du in alternativet på Inaktiverat.

Skrivskydd för hela webbutrymmet eller enskilda kataloger. När du har aktiverat skrivskyddet är alla kataloger skrivskyddade i standardinställningen. Om du vill tillåta skrivåtkomst till enskilda kataloger kan du lägga till dem i "uteslutningslistan".

Observera att mappen cgi-data måste uteslutas (inte skyddas) om du använder CGI-biblioteket, annars kan skriptet inte köras.


Detta gäller även vissa funktioner i STRATOs kundinloggning. Om du använder webbplatsens konfigurator, t.ex. för att ställa in egna felsidor eller katalogskydd, får cgi-datakatalogen och den mapp som du vill göra inställningarna på inte vara skrivskyddade.


Om du vill tillåta skrivåtkomst för en eller flera kataloger väljer du dem i listan och klickar på Lägg till katalog i varje enskilt fall. I "uteslutningslistan" kan du se de kataloger som redan har lagts till. De ändrade inställningarna tillämpas när du klickar på Spara. Om du inte vill använda skrivskyddet ska du ställa in alternativet på Inaktiverat.

aktivera

Inaktivera FTP och SSH

Om du vill inaktivera all åtkomst till filoperationer har du också möjlighet att inaktivera FTP- och SSH-tjänsterna (om de finns tillgängliga i ditt STRATO paket) under aktiveringen av skrivskyddet.
atkomst

Om FTP-tjänsten inaktiveras påverkas alla FTP-användare som skapats för det här paketet. Inloggning till FTP-servern är då inte längre möjlig.

Var denna text till hjälp för dig?