@@@4603@@@

Hur kan jag komma åt min webbshop direkt via min domän?

För att ansluta din webbshop till domänen måste du ansluta den till ett SSL-certifikat i förväg. Ett SSL-certifikat ingår redan i STRATO Webbshop-tarifferna.

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Hur ansluter jag min webbshopsdomän till SSL-certifikatet?

För att koppla domänen till SSL-certifikatet loggar du in på din STRATO kundinloggning och klickar på punkten Ditt paket. Om du bara har ett paket fortsätter du med nästa steg.

I paketöversikten klickar du på menyalternativet Hantera SSL.

ssl

I det sista steget väljer du den önskade domänen som du vill kryptera i framtiden med STRATO SSL-certifikatet via Assign och bekräftar med Tilldela domän.
tilldela

Certifikatet tilldelas sedan den valda domänen. Du kan när som helst se den aktuella statusen i översiktstabellen. Denna process kan dock ta en viss tid. Tvinga sedan omdirigeringen till SSL-certifikatet genom att klicka på Tvinga SSL.
tvinga

Hur ansluter jag webbshopen till min domän?

För att din webbshop ska kunna nås direkt från din domän måste den vara kopplad till domänen.

Logga in via STRATOs kundinloggning och välj ditt webbshop-paket. Om du bara har ett paket kommer du omedelbart till paketöversikten.

I paketöversikten klickar du på menyalternativen Domännamn och Omdirigering till webbshop.

omdirigering

På sidan "Shop redirection page" som sedan visas kan du ange vilken av dina domäner som webbutiken ska anslutas till.

Välj sedan den önskade domänen från listan som ska omdirigeras till shoppen. För att välja domän, sätt punkt i kryssrutan och klicka sedan på Save domain redirection längst ner på sidan. Detta kommer att ställa in din domänomdirigering.
omdirigering

Obs: Genom att ställa in domänomdirigeringen ändras IP-adressen för din domän. På grund av internets decentraliserade struktur och DNS-systemet kan det ta upp till 24 timmar innan du kan komma åt din webbshop under den nykonfigurerade domänen!
Var denna text till hjälp för dig?