@@@4603@@@

All viktig information om domäninnehavaren

I den här artikeln vill vi förklara den viktigaste informationen om domäninnehavaren.

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Vad är en domäninnehavare?

Som domäninnehavare är du den materiella ägaren av domänen. Detta leder också till skyldigheter. Domäninnehavaren är ansvarig för intrång i rättigheter som uppstår genom användningen av domänen. Domäninnehavaren är skyldig att ange en gatuadress. Det räcker inte att ange en postboxadress i detta avseende. Domäninnehavaren får förfoga över domänen i sitt eget intresse när det gäller användning, uthyrning eller överföring av domänen. Inga uppgifter på domänen får ändras utan samtycke. Endast domäninnehavaren kan effektivt beordra att domänen sägs upp. Om domäninnehavaren skiljer sig från avtalspartnern krävs ytterligare en signatur från den domäninnehavare som är registrerad i registret (Internetstiftelsen). Om domäninnehavaren är en juridisk person måste det fullständiga företagsnamnet med juridisk form anges i fältet för namn. Adressen ska också anges. Det räcker inte heller med en postboxadress. Observera också Internetstiftelsens nuvarande riktlinjer för domäner.

Kan jag ange flera domäninnehavare per paket?

Om ditt paket innehåller flera domäner kan du också ange flera domäninnehavare. Du kan ange en separat domäninnehavare för varje enskild domän. Detta gäller både för nya paketbeställningar och för ombeställningar av domäner från din STRATO kundinloggning.

Observera: Se till att de lagrade domäninnehavaruppgifterna är uppdaterade för att följa respektive registrars riktlinjer.

Hur kan jag byta domäninnehavare för min domän?

Logga in i STRATO kundinloggning med ditt kundnummer (inte med domän) och lösenordet, och välj sedan vid behov motsvarande paket där domänen finns.
När du är i översikten går du till menyalternativet Domänadministration.

menu

Klicka på kugghjulet för den domän där du vill göra ändringarna.
andringarna

Domäninnehavaruppgifterna kan redigeras och sparas under fliken Ägardata.
domän

OBS: Om avtalspartners och domäninnehavarens uppgifter är identiska kan du helt enkelt överföra dem genom att klicka på knappen Använd mina kunduppgifter.

Du kommer sedan att informeras om att de nuvarande och framtida domäninnehavarna kommer att få ett e-postmeddelande med en länk och en bekräftelsekod för att bekräfta ändringarna (inom 5 dagar).

I egenskap av nuvarande domäninnehavare kan du kontrollera om den angivna e-postadressen fortfarande är aktuell. Om så inte är fallet kan du på formuläret begära att STRATO bekräftar ändringen.

Överföring av uppgifter om domäninnehavare och registers offentliggörande

Domäninnehavaren måste kunna nås vid juridiska frågor eller problem med den tekniska användningen av domänen. Därför måste vissa personuppgifter lämnas till registreringsenheterna (registren) i samband med domänregistreringen.

STRATO vidarebefordrar endast de uppgifter vars överföring är absolut nödvändig inom ramen för respektive domänpolicy!

Uppgifterna lagras i registrens databaser, men får inte längre vara offentliga från och med 25.05.2018 enligt den nya EU-GDPR.

Domäninnehavaren måste kunna nås vid juridiska frågor eller problem med den tekniska användningen av domänen. Därför måste vissa personuppgifter lämnas till registreringsenheterna (registren) i samband med domänregistreringen.

STRATO vidarebefordrar endast de uppgifter vars överföring är absolut nödvändig inom ramen för respektive domänpolicy!

Uppgifterna lagras i registrens databaser, men får inte längre vara offentliga från och med 25.05.2018 enligt den nya EU-GDPR.

Var denna text till hjälp för dig?