@@@4603@@@

Vilka DNS-poster finns tillgängliga hos STRATO och hur kan jag hantera dem?

DNS-poster (Domain Name System) kan konfigureras och hanteras i STRATO.
I denna artikeln informerar vi dig om möjligheterna till inmatningar och hur du kan hantera och förvalta dem.

Observera att det kan ta upp till 24 timmar innan DNS-ändringarna är helt aktiva.
Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Vilka DNS-poster kan ställas in på STRATO?

Följande DNS-poster kan skapas eller ändras i DNS-inställningarna för de valda domänerna eller underdomänerna:

DNSSEC (en del av Domain Guard): En metod som säkerställer att den besökta webbplatsen faktiskt är den som den utger sig för att vara och att datatrafiken inte leds om eller manipuleras.

NS-Record: Vidarebefordra namnserverförfrågningar till en annan namnserver.
A-Record: Länka din domän till en specifik IP-adress (t.ex. IP-adressen till din server).
AAAA-Record: Länka din domän till en specifik IPv6-adress på din server)
MX-Record: Ange ett värdnamn som ansvarig e-postserver med en viss prioritet.
TXT-Record inkl. DKIM: Du kan placera vilken text som helst i DNS-zonen.
SRV-Record: Med hjälp av SRV (Service Resource Record) kan du avgöra vilka tjänster som erbjuds under din domän/underdomän.
CNAME Record: För underdomäner kan du ändra CNAME-posten och på så sätt ange ett alias för en webbserver. Fungerar endast för underdomäner men inte för domäner.
Dynamic DNS: Göra dina datorer tillgängliga via ditt egna domän

Var kan jag konfigurera DNS-posterna?

Du kan konfigurera DNS-inställningarna med några få klick i din kundinloggning. När du har loggat in går du till menyalternativen Domäner Domänadministration.

Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och ange den önskade DNS-posten.

Hur kan jag konfigurera DNSSEC?

DNSSEC är en förkortning för Domain Name System Security Extensions. Detta är en uppsättning protokoll som ger ett extra säkerhetslager till Domain Name System (DNS) på internet genom att använda digitala signaturer för att kontrollera DNS-informationens äkthet. Med DNSSEC kan användare vara säkra på att den webbplats som besöks inte är en bluffwebbplats som skapats av cyberbrottslingar för att stjäla information. DNSSEC hjälper till att skydda mot nätfiskeattacker, DNS-förgiftning och andra DNS-baserade attacker.
DNSSEC ingår i Domain Guard och visas endast när Domain Guard är aktiv.


Du kan aktivera DNSSEC för din domän som skyddas av Domain Guard i domänens DNS-inställningar. Du hittar inställningarna genom att öppna domänöversikten och klicka på kugghjulet för inställningar ⚙️ bredvid domännamnet och sedan öppna fliken »DNS«.


dnssec-manage_se.png


Klicka på »hantera« efter »DNSSEC« för att öppna inställningarna och aktivera DNSSEC.


dnssec-activate_se.png

DNSSEC kan endast aktiveras om STRATOs standardnamnservrar är inställda.Hur kan jag konfigurera NS-posten (namnserver)?

När din domän skyddas med Domain Guard kan namnservern inte ändras av obehöriga personer i kundinloggningen på grund av tvåfaktorautentiseringen.


Läs mer om Domain Guard och hur du kan aktivera detta skydd för din domän här:

Domain Guard hos STRATO: Överblick av fördelarna | STRATO


För dina domäner och underdomäner (t.ex. subdomän.önskatnamn.se) kan du redigera namnserverregistret (NS record) och på så sätt bestämma vilken namnserver som ansvarar för din domän eller underdomän.

STRATOs standardnamnserver är förinställd. Du kan dock också ange upp till fyra egna namnservrar för din domän eller underdomän. Den första adressen är den primära namnserverns adress.

Du kan göra DNS-inställningarna i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.
dns-ns

I domänöversikten klickar du på Hantera, som står till höger om respektive domän.

Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera NS-posten.

Aktivera och ange dina egna namnservrar. Formatet för namnservrar är name1.example.se. Spara inställningarna med knappen Spara NS Record.
ns-post

Du kan inte redigera NS-posten om en separat MX-post, en separat A-post, en SPF-post eller ett DynDNS-konto har tilldelats. I det här fallet visas NS-posten som inaktiv.

Hur kan jag konfigurera A-post?

Med en A-post kan du omdirigera din domän till en fast IP-adress (t.ex. till din egen server). Inställningar för A-post är också möjliga för underdomäner.

Du kan göra DNS-inställningen i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

I domänöversikten hittar du ett kugghjul till höger om respektive domän. Välj detta.
Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera A-posten.
a-posten

Ställ in på knappen Egen IP-adress, ange din IP-adress och spara genom att klicka på Verkställ inställningar.
a-post

Hur kan jag konfigurera AAAA-posten?

Med en AAAA-post kan du omdirigera din domän till en fast IPv6-adress (t.ex. till din egen server). Inställningar för AAAA-posten är också möjliga för underdomäner.

Du kan göra DNS-inställningen i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

I domänöversikten klickar du på Hantera, som står till höger om respektive domän.

Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera AAAA-posten.
aaaa-posten

Klicka på Egen IP-adress och skriv in respektive adresskomponent i motsvarande fält. Klicka på Verkställ inställningar för att spara posten.
aaaa-record

Hur kan jag konfigurera MX-posten?

Med hjälp av Mail Exchange Resource Record (MX-Record) kan du avgöra vilka e-postservrar som ansvarar för din domän. Man skiljer mellan primära e-postservrar och backup-e-postservrar. Om de primära e-postservrarna inte är tillgängliga lagras e-postmeddelandena tillfälligt på de servrar som är sparade som backup-e-postservrar.

När du konfigurerar din egen e-postserver tar den över hela ansvaret för att ta emot, filtrera och vidarebefordra e-post. STRATOs e-postsystem kommer då inte längre att lagra, filtrera eller vidarebefordra någon e-post, även om e-postkonton eller vidarebefordringar fortfarande är konfigurerade.

Alla e-postkonton och e-postmeddelanden som fanns när du inrättade din egen e-postserver (MX-post) kommer att behållas och kan fortfarande läsas.

Du kan ändra MX-posten för varje domän och för varje underdomän separat.

Du kan göra DNS-inställningen i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

I domänöversikten klickar du på Hantera, som står till höger om respektive domän. Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera MX-posten.
mx-posten

Nu kan du byta till Egen e-postserver och ange din egen e-postserver eller en annan IT-tjänsteleverantörs och spara den med Verkställ inställningar.

Observera att informationen måste anges i formatet mail.mailserver.se. (med punkt på slutet). Det är också tekniskt nödvändigt att den domän/underdomän som anges där måste vara tillgänglig via A-post, dvs. med en egen IP-adress.

mx-record

Förutom de primära e-postservrarna kan du också definiera backup e-postservrar som används om den primära e-postservern inte är tillgänglig.

Till höger om adressfältet finns en rullgardinsmeny som du kan använda för att prioritera dina e-postkonton. Observera att den primära e-postservern alltid har högre prioritet än säkerhetsservern.

Vad händer om de (primära) e-postservrarna inte är tillgängliga?

Om du har ställt in två primära e-postservrar kommer STRATO att försöka leverera e-post till den första e-postservern först och sedan till den andra e-postservern. Om detta inte är möjligt kommer e-postmeddelandet att försöka levereras till den första backup-mailservern.

Om STRATOs e-postserver används som backup finns e-postmeddelandena kvar där i högst fem dagar. Under dessa fem dagar kommer STRATOs backupmailserver upprepade gånger att försöka nå en av de primära mailservrarna och leverera meddelandet till den. Om de primära e-postservrarna inte kan nås under högst fem dagar returneras meddelandena till avsändaren som felaktig sändare.

Om du använder din egen primär- och säkerhetsserver kan STRATO inte göra något om de är begränsade. Om avsändaren informeras om att posten inte levererades beror på konfigurationen av e-postservern.

Hur kan jag konfigurera TXT-posten?

Med TXT-posten kan du lagra en fritt definierbar text i DNS-zonen. Du kan använda TXT-posten för att göra inställningar för SPF-posten, till exempel.

Du kan göra DNS-inställningen i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

I domänöversikten klickar du på Hantera, som står till höger om respektive domän.

Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera TXT-poster inklusive SPF- och DKIM-inställningar.
dns-txt

På följande sida kan du ställa in TXT-posten för den valda domänen.
txt-posten

Du kan välja att använda en av de fördefinierade SPF-reglerna eller ange en egen TXT-regel.

Översikt över de fördefinierade SPF-reglerna

SPF-RegelUttalande
Standard STRATO e-postserveRekommenderad inställning vid användning av STRATOs e-postserver. Syftet är bland annat att minimera förfalskning av avsändaradresser för e-post (mail spoofing). För detta ändamål måste även DMARC-inställningen göras.
FailDirektivet definierar obehöriga avsändare, rekommenderad inställning vid användning av en alternativ e-postserver (egen MX-post).
SoftfailI direktivet definieras också otillåtna sändare, men de behandlas mindre restriktivt och används oftast för teständamål.
PrefixAnger vad regeln ska tillämpas på, antingen specifika domäner eller alla domäner.
ValueKod som ska utföras.


Hur kan jag konfigurera DKIM?

DKIM är en metod för att skydda sig mot skräppost och nätfiske. Med denna metod förses e-postmeddelandet automatiskt med en digital signatur av den sändande e-postservern. Den mottagande e-postservern kan sedan verifiera e-postmeddelandet genom att fråga efter den offentliga nyckeln i DNS för avsändardomänen.

För kunder som uteslutande använder våra e-postservrar (skickar via "smtp.strato.se") har vi sedan flera år tillbaka signerat all utgående e-post med DKIM.

Du kan göra DNS-inställningen i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

I domänöversikten hittar du ett kugghjul till höger om respektive domän. Vänligen välj detta.
Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera TXT-poster inklusive SPF- och DKIM-inställningar.
dns-txt
Här kan du göra DKIM-inställningarna.

dkim

Hur kan jag konfigurera SRV-posten?

Med hjälp av SRV (Service Resource Record) kan du avgöra vilka tjänster som erbjuds under din domän/underdomän. SRV-poster används ofta för protokollen XMPP, SIP eller LDAP samt för användning av Microsoft 365.

Du kan göra DNS-inställningen i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

I domänöversikten klickar du på Hantera, som står till höger om respektive domän.

Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera SRV-posten.
srv

InmatningsfältInnehållNotiser
_Service._Ange namnet på den spridda tjänsten här, t.ex. sip. Observera: specialtecknen "_ . _" behöver inte anges.Begränsningar: Tillåtet antal tecken = minst 1 och högst 24. Tillåtna tecken = bokstäverna a-z och A -Z, ej å, ä eller ö, siffror 0-9, specialtecken "-
ProtokollAnge önskat protokoll här, t.ex. tcp.Begränsningar: Tillåtna tecken = bokstäverna a-z och A -Z, ej å, ä eller ö, siffror 0-9
PrioritetInlägg med låg prioritet prioriteras.Begränsningar: Tillåtna tecken = siffror 0-9 Intervall = 0-65535
ViktVikten tjänar till att fördela belastningen med samma prioritet.Begränsningar: Tillåtna tecken = siffror 0-9 Intervall = 0-65535
PortAnge portnumret härBegränsningar: Tillåtet antal tecken = min. 1 till max. 5. Tillåtna tecken = siffror 0-9 Intervall = 0-65535
DestinationAnge värdnamnet på den server som tillhandahåller tjänsten här, t.ex. sip.valfrittnamn.seBegränsningar: Tillåtna tecken = bokstäverna a-z och A -Z, ej å, ä eller ö, siffror 0-9, specialtecken ".", "-"

En absolut namnserver måste anges, dvs. servernamnet måste sluta med en punkt efter toppdomänen. Observera att destinationen måste ha en giltig A- eller AAAA-post, en destination med en CNAME-post är inte tillåten.
srv-post

Hur kan jag konfigurera CNAME-posten?

STRATO erbjuder dig möjligheten att ändra CNAME-posten för de underdomäner du har konfigurerat. Med hjälp av den här ändringen kan du omdirigera din underdomän till vilken annan adress som helst och på så sätt göra externa program tillgängliga under din domän. Den här tjänsten krävs till exempel för att använda din domän med Microsoft Online Services eller Google Apps.

I stället för mail.google.com/a/valfrittnamn.se kan du då också få tillgång till tjänsten via t.ex. mail.valfrittnamn.se.

Du kan göra DNS-inställningen i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

Klicka på symbolen + bredvid din domän för att expandera underdomänerna. Gå till den aktuella underdomänen och klicka på Hantera.
underdomanerna

Under Inställningar (domän) kan du expandera fliken DNS-inställningar och hantera CNAME-posten.
cname

Ange den önskade destinationsadressen i inmatningsfältet, markera rutan för informationstexten, spara processen och godkänn inställningarna.
cname

Begränsningar i användningen av en CNAME-post.

Onlinebaserade tjänster som GoogleApps eller Microsoft Online Services (Microsoft 365) kräver att en CNAME-post registreras i DNS. Du kan ange CNAME-posten i STRATO kundinloggningen i ditt paket för en underdomän.

Inmatningen av en CNAME-post har omedelbar effekt på de tjänster (e-post, DNS, FTP, WWW) som drivs under denna domän.

1. Om en CNAME-post ska aktiveras för ett domännamn får det inte finnas någon annan DNS-post för domännamnet ("antingen-eller"). Annars skulle de begärande DNS-servrarna inte veta om de ska tolka domännamnet som ett alias eller om de i stället (i fallet med en A-post) ska returnera webbserverns IP-adress. Begränsningen "antingen-eller" för CNAME-poster är en förutsättning för konsekvent information från DNS.

2. CNAME-poster är endast tillgängliga på underdomännivå, eftersom ingen DNS-post anges här. För en domän deponeras leverantörens namnservrar (STRATO) hos respektive register (t.ex. DENIC). Dessa poster görs via så kallade NS-poster. Det betyder att det redan finns en DNS-post för domännamnet. Eftersom den här posten inte kan tas bort kan den inte användas för CNAME-poster på domännivå.

Effekter av en CNAME-post
Alla befintliga DNS-inställningar utom CNAME är inaktiva och kan inte längre aktiveras. Alternativet är endast tillgängligt igen i STRATOs kundinloggning när CNAME-posten tas bort.

Hur kan jag konfigurera DMARC-posten?

DMARC är en mekanism som syftar till att minska missbruk av e-postmeddelanden, som till exempel vid nätfiske.

Du kan konfigurera DNS-inställningen i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

I domänöversikten klickar du på Hantera, som står till höger om respektive domän.

Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera TXT-poster inklusive SPF- och DKIM-inställningar.
dns-txt
Välj sedan Standard STRATO Mailserver för SPF-regeln:
spf
Liksom DKIM och SPF lagras DMARC-reglerna (policy) offentligt i DNS. För detta ändamål finns det en TXT-post med prefixet _dmarc, som måste fyllas med vissa värden. DMARC erbjuder dig tre olika förfaranden om SPF _och_ DKIM-kontroller ger ett negativt resultat:

1.policy none: E-postmeddelandet levereras oförändrat. Det kan dock finnas en rapport om felet (om e-postservern stöder detta).

2. Policy quarantine: E-postmeddelandet behandlas som skräppost. Det är du som mottagare som bestämmer vad detta innebär. Hos STRATO kan du välja mellan fyra olika förfaranden för mottagna e-postmeddelanden:
Avvisa aldrig skräppost (= leverans till inkorgen som ett normalt meddelande).
Markera ämnet som skräppost i inkorgen
Lägg skräppost i mappen för skräppost
Avvisa alltid skräppost: Meddelandet avvisas och avsändaren får ett meddelande om detta.

3. reject: Meddelanden avvisas, avsändaren får ett motsvarande meddelande.

För DMARC gör du följande inställningar:
Prefix: _dmarc
Typ: TXT
Värde: v=DMARC1; p=quarantine; pct=100
Istället för karantän skriver du none eller reject beroende på den valda principen, enligt beskrivningen ovan.
dmarc

Hur kan jag aktivera DynDNS hos STRATO?

DynDNS eller "Dynamic Domain-Name-Service" är en tjänst som gör det möjligt att ställa in ett fast domännamn för en växlande IP-adress.

Med Dynamic DNS (DynDNS) kan du välja att vidarebefordra dina domäner som är registrerade hos STRATO och dina underdomäner till vilken dator som helst som är ansluten till internet. På så sätt kan du göra internettjänster (servrar) som drivs på din egen dator, t.ex. FTP eller strömmande media, lättillgängliga.

Möjliga användningsscenarier är:

  • Tillgång till din egen dator när du är på språng via din egen domän
  • Tillhandahållande av egna filer via FTP för nedladdning via internet.
  • Tillhandahållande av strömmande media
  • Drift av en egen e-postserver på en företagsdator osv.


Du kan göra DNS-inställningarna i kundinloggningen. När du har loggat in väljer du menyalternativet Domäner Domänadministration.

I domänöversikten klickar du på Hantera, som står till höger om respektive domän.

Under Inställningar (domän) kan du klicka på fliken DNS och hantera inställningarna för dynamisk DNS.
dyndns

Observera att DynDNS inte kan användas om du redan har gjort en egen konfiguration av A-record, MX-record eller NS-record.

På följande sida kan du definiera Dynamisk DNS för den valda domänen

Slutför inställningarna genom att klicka på Verkställ inställningar och upprepa processen för alla domäner eller underdomäner som du vill aktivera DynDNS för.

Du kan själv ange ett separat lösenord för DynDNS under Säkerhet och Ange lösenord. Om du inte anger något lösenord används huvudlösenordet automatiskt.

Konfigurera DynDNS på din dator
För att din dator ska kunna rapportera sin aktuella IP-adress till vår DNS-server måste du fortfarande installera en DynDNS-klient på din dator för att utföra denna uppgift. Det finns många program för denna uppgift.

Vår DynDNS-server använder DynDNS v2-protokollet från dyndns.org (engelska) för DynDNS-uppdateringen. DynDNS-klienten behöver följande information för att kunna utföra den automatiska uppdateringen av IP-adressen:

Server: https://dyndns.strato.com/nic/update
Värd: Domän eller underdomän som ska omdirigeras (t.ex.: meinpc.önskatnamn.se).
Användare: En domän från ditt paket (t.ex.: önskatnamn.se).
Lösenord: Ditt lösenord för dynamisk DNS, som du kan tilldela i STRATOs kundinloggning.

Hur kan jag återställa DNS-posterna?

Om du vill återställa alla DNS-poster för den valda domänen finns det en lämplig funktion för detta.

Observera att alla inställningar för den här domänen eller underdomänen kommer att återställas till standardvärdena. DNS-posterna kan inte återställas efteråt, förutom genom att ange dem igen.
dns

posterna
Var denna text till hjälp för dig?