@@@4603@@@

Hur kan jag använda ett externt e-postprogram med min STRATO e-postadress?

För att kunna hämta din STRATO e-postadress med ett e-postprogram måste du först konfigurera respektive e-postprogram för den önskade e-postadressen.

Viktig information om SSL-kryptering

Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att du endast får tillgång till din e-post i krypterad form.

För säker åtkomst är det bara att justera SSL-inställningarna för dina e-postkonton i dina smartphones, surfplattor och e-postprogram som Outlook. För att göra detta, gör så här:

- Detta gör du genom att öppna e-postinställningarna i ditt e-postprogram.
- aktivera SSL-kryptering för e-postkontot
- lagra motsvarande portar för inkommande och utgående servrar (se tabell)
Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Allmänna konfigurationer

För att konfigurera e-postprogrammet behöver du bara e-postserveradresserna, användarnamnet och lösenordet för e-postadressen.

Använd följande information när du konfigurerar ditt e-postprogram:

STRATOs uppgifter om tillgång till e-post
Användarnamn/konto:Din fullständiga e-postadress
Lösenord:Ditt tilldelade lösenord för e-post
STRATO e-postserver
Inbox (POP3):pop3.strato.com
Inbox (IMAP):imap.strato.com
Utlåning (SMTP):smtp.strato.com
Exchange Server:webmail.strato.com
STRATO e-postportar
POP3 (SSL/TLS):995
IMAP (SSL/TLS):993
SMTP (SSL/TLS):465

Allmän konfiguration av e-postprogrammet "Microsoft Outlook xxxx"

Den grundläggande inställningen i Microsoft Outlook görs via menyalternativet Kontoinställningar eller +Lägg till konto

Nedan hittar du respektive sökväg till motsvarande menyalternativ: menyalternativ Fil / Information / +Lägg till konto

I följande popup-fönster väljer du alternativet Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt och går igenom installationsguiden. Den nödvändiga serverinformationen finns i den här artikeln under avsnittet Allmänna konfigurationer.

Allmän konfiguration av e-postprogrammet "Mozilla Thunderbird"

Att skapa en e-postadress i Mozilla Thunderbird är till stor del automatiserat. Allt du behöver är din e-postadress och det lösenord som du har skapat för e-postadressen.

Om du vill skapa ett nytt konto klickar du på Skapa ett nytt konto / E-post.

Thunderbird frågar dig nu om du vill skapa en ny e-postadress. Klicka på knappen Hoppa över och använd min befintliga e-postadress.

Gå igenom installationsguiden. Den nödvändiga serverinformationen finns i den här artikeln under avsnittet Allmänna konfigurationer.

Allmän konfiguration av ett e-postprogram för Android

Observera att vi inte kan stödja det stora antalet olika gratis och betalda e-postprogram. Kontakta respektive tillverkare för mer information.

För att kunna använda ett e-postkonto med din Android-smartphone måste du först konfigurera e-postkontot på smarttelefonen. I det följande beskrivs den allmänna uppbyggnaden av e-postprogrammet G-Mail.

Om du öppnar G-Mail på din smartphone för första gången kommer du direkt till installationsguiden. Om du redan har skapat ett konto i programmet går du först till symbolen med tre streck (hamburgermenyn) och väljer sedan Inställningar.

Gå igenom installationsguiden. Den nödvändiga serverinformationen finns i den här artikeln under avsnittet Allmänna konfigurationer. 

Allmän konfiguration av ett Apple e-postprogram

Observera att vi inte kan stödja det stora antalet olika gratis och betalda e-postprogram. Kontakta respektive tillverkare för mer information.

För att kunna använda ett e-postkonto med din Apple-enhet måste du först konfigurera e-postkontot på enheten. I det följande beskriver vi den allmänna inställningen av Apple Mail.

Om du öppnar programmet Apple Mail på enheten för första gången kommer du direkt till installationsguiden. Om du redan har skapat ett konto väljer du menyalternativet Inställningar.

Under Lösenord & Konton kan du skapa ett nytt e-postkonto via menyalternativet Lägg till konto.

I det följande fönstret väljer du alternativet Annat / Lägg till ett mailkonto och går igenom installationsguiden. Den nödvändiga serverinformationen finns i den här artikeln under avsnittet Allmänna konfigurationer.

För att kunna använda ett e-postkonto med din Apple-enhet måste du först konfigurera e-postkontot på enheten. I det följande beskriver vi den allmänna inställningen av Apple Mail.

Om du öppnar programmet Apple Mail på enheten för första gången kommer du direkt till installationsguiden. Om du redan har skapat ett konto väljer du menyalternativet Inställningar.

Under Lösenord & Konton kan du skapa ett nytt e-postkonto via menyalternativet Lägg till konto.

I det följande fönstret väljer du alternativet Annat / Lägg till ett mailkonto och går igenom installationsguiden. Den nödvändiga serverinformationen finns i den här artikeln under avsnittet Allmänna konfigurationer.
Var denna text till hjälp för dig?