@@@4603@@@

Hur funkar uppsägning?

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Du har möjlighet att säga upp avtalet i slutet av avtalet både online hos STRATO.

Om avtalet ingicks för mindre än 30 dagar sedan har du också möjlighet att avbryta ordern. Uppsägningen träder i kraft omedelbart.


Vad är uppsägningsfristen?

Uppsägningen ska vara oss tillhanda senast en månad före gällande avtalsslut.

Exempel: Om avtalsperioden löper ut den 28 juli 2022 måste uppsägningen vara STRATO tillhanda senast den 27 juni 2022.

Eftersom ytterligare artiklar, till exempel SSL-certifikat, kan köpas när som helst och oberoende av paketet, har ytterligare produkter och paket andra villkor.

Hur kan jag säga upp avtal?

 Vi erbjuder dig olika sätt att lämna in din uppsägning till STRATO.

  • Uppsägning i STRATOs kundinloggning. Här kan du smidigt säga upp din prenumeration direkt på ditt konto.
  • Uppsägning via autentiserad e-post via kontaktformuläret.
  • Uppsägning utan autentiserad e-post. Observera att vi behöver en uppsägelse undertecknad av dig (t.ex. som en bifogad pdf-fil).
  • Uppsägning per telefon. Ha din service PIN redo för detta.

Hur säger jag upp STRATO kundinloggning?

I STRATOs kundinloggning, välj menyalternativet Avtalsändring och välj sedan Uppsägning och avbeställning.
Uppsägning

Följande vy ger dig en översikt över alla beställningar som hanteras under ditt kundnummer. Genom att klicka på respektive beställning kan du visa domänerna eller ytterligare artiklar som ingår i paketet.

kundinloggning

Du kan säg upp hela paketet genom att klicka på Avbeställ/säg upp hela paketet.

Du kan också säga upp enskilda domäner eller ytterligare tjänster. För att göra detta, gå till raden för domänen eller tilläggstjänsten och klicka på Säg upp.

Du kommer att få ett bekräftelsemail för varje genomförd uppsägning. Se till att du har fått dessa.

Hur säger jag upp mitt paket?

Här hittar du knappen för att säga upp hela paketet.

Om du säger upp ditt paket kommer även alla ytterligare produkter och domäner som ingår i det att annulleras.

paket

Hur säger jag upp min domän?

domän

Du kan säga upp tillägg när som helst. Du kan välja mellan alternativen säg upp domän (NIC-borttagning) och byt leverantör (byt leverantör).

domain

Om din domänuppsägning är den sista eller enda i din plan kommer du fortfarande att faktureras för planen. Hela paketets funktionalitet är fortfarande tillgänglig för dig. Om du inte vill behålla paketet, vänligen säg upp hela paketet.

Om du säger upp domänen initierar STRATO raderingen av domänen i registret. Uppsägningen måste också bekräftas av domänägaren. Du kommer att få ett separat mejl om detta.

Om du vill flytta din domän till en annan leverantör behöver du en så kallad AuthInfo-Code (autentiseringskod).

När du flyttar en domän flyttas inte webbplatsens innehåll, e-postkonton och underdomäner till din domän med den. Gör en backup av alla viktiga data i förväg.

Hur säger jag upp ett tillägg?

Du kan säga upp tillägg när som helst.

tillägg

Löptiden för tilläggsvaran kan skilja sig från paketets löptid, beroende på beställningsdatum.

Hur kan jag återkalla en uppsägelse?

Du kan avbryta uppsägelsen av ditt paket, enskilda domäner eller tilläggstjänster direkt i STRATOs kundinloggning.

För att göra detta, vänligen ta fram menypunkten Avtalsändring / Uppsägning och avbeställning. Tjänster som redan är inställda är markerade med rött i översikten. Du kan använda länken Återkalla uppsägelse för att initiera avbrytning av uppsägningen.
tillägg

Avbrytningen av uppsägningen kommer då att slutföras och bekräftas.

Återkallande av uppsägelse i STRATOs kundinloggning är möjligt upp till 30 dagar innan uppsägelsedatumet nås. För att återkalla en uppsägelse med mindre än 30 dagar kvar från uppsägelsedatumet, kontakta vår telefonsupport.

Vilka alternativa sätt att säga upp finns det?

Uppsägning per telefon

Uppsägelse är möjlig när som helst via telefon. Vänligen ha din fyrsiffriga PIN-kod redo.

Uppsägning via kontaktformulär

Uppsägelse via kontaktformuläret är möjlig efter inloggning med ditt kundnummer och kundlösenord.

Uppsägelse via kontaktformuläret är möjlig efter inloggning med ditt kundnummer och kundlösenord.

Var denna text till hjälp för dig?