@@@4603@@@

Vad är det primära lösenordet och vad behövs det för?

Det primära lösenordet används uteslutande för att logga in på paketets tjänster, t.e.x FTP-eller SSH-återkomst. Det är inte möjligt att logga in på STRATOs kundinloggning med huvudlösenordet.


Det primära lösenordet kan inte användas för att beställa avtalsändringar i STRATOs kundinloggning. Detta innebär att du kan meddela det primära lösenordet till andra användare av ditt webbhotellspaket (t.e.x din webmaster) utan att de kan ändra avtalsinställningarna eller huvuddata för paketet i STRATOs kundinloggning.


Hur kan jag tilldela ett primärt lösenord eller ändra det?

Du kan skapa det primära lösenordet i din STRATO kundinloggning. Logga först in med ditt kundnummer och ditt kundlösenord. Klicka sedan på ditt paket för att välja det (om du har flera paket under samma kundnummer).


Under menyalternativet Säkerhet väljer du Skapa lösenord:

menu

Du kan nu skapa ett primärt lösenord eller ändra ett primärt lösenord.


För att göra detta, expandera punkten Primära lösenord, ange ditt lösenord och bekräfta med Spara.

Observera lösenordsreglerna
Minst 10 tecken-Högst 128 tecken
Tillåtna tecken a-z och A-Z, 0-9, specialtecken !#%&()+?.-/:;<>=@_

lösenord
Vi har också sammanfattat nyttig information i den här artikeln: Våra rekommendationer för bra lösenord

Du får en bekräftelse på ändringarna i slutet.

Observera att återkomstalternativen för FTP och SSH påverkas om huvudlösenordet raderas eller ändras.

Var denna text till hjälp för dig?
Info: d313e3d7987e270c0f539cc0a166f1261c3fdc12