@@@4603@@@

Vad är SFTP och hur kan jag använda det?

I den här artikeln beskriver vi hur du överför filer från din lokala dator till ditt webblager. I den här artikeln guidar vi dig steg för steg från att skapa en SFTP-åtkomst till att använda SFTP-programvaran.

 

 

Vi rekommenderar alltid en krypterad anslutning via SFTP för utbyte av filer. FTP är ett föråldrat och osäkert protokoll. Du kan definiera åtkomstinställningarna för ditt paket i kundinloggningen under Hantera SFTP-åtkomst.

 

För att kunna ladda upp dina skapade webbsidor måste följande krav vara uppfyllda:

  1. Du har redan beställt ett webbhotellspaket från STRATO.
  2. Du har installerat ett SFTP-program.
Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Förklaring av termer

SFTP är en förkortning för Secure File Transfer Protocol. Med detta protokoll är det möjligt att överföra krypterad data mellan din lokala dator och lagringsutrymmet i ditt STRATO webbhotellspaket med hjälp av Secure Shell (SSH). Överföringsprotokollet SFTP är oberoende av vilket operativsystem som används och vilken typ av anslutning som används. Förutom att du kan överföra data via SFTP kan du också visa kataloger, byta namn på dem eller begränsa rättigheter.

SFTP är efterföljaren till FTP: skillnaden är en högre säkerhetsnivå, vilket tillägget “Secure” visar.

Med hjälp av ett SFTP-program kan du ladda upp filerna för din hemsida till ditt webbutrymme. Du kan också skapa en backup av webbplatsen med SFTP - i det här fallet kopierar du de data som finns på webbutrymmet lokalt till din dator.

Med ett SFTP-program kan du också radera filer och/eller hela kataloger. Om du raderar allt innehåll kommer inget mer innehåll att visas för besökare på din webbplats.

Det gör du genom att markera det innehåll du inte vill ha och klicka på det med höger musknapp. Om du väljer alternativet Radera raderas innehållet från webbutrymmet efter en bekräftelse.

 

Din förinställda SFTP-åtkomst

Även om du ännu inte har registrerat en domän i ditt STRATO paket har du redan tillgång till paketets lagringsutrymme på Internet. Du kan därför redan nu överföra uppgifter till den. För att göra detta behöver du STRATO Primärt ID och Primärt lösenord. STRATO kommer att skicka ett huvud-ID till dig via e-post så snart ditt paket har aktiverats.

Du hittar också master-ID:t i din STRATO kundinloggning. Logga in och välj sedan ditt paket. Till höger under översikten hittar du de tekniska egenskaperna med Primärt-ID.

 

översikten

 

Använd förinställd SFTP-åtkomst med Primärt ID

Strukturen för den förinställda SFTP-åtkomsten är identisk i alla paket. Du behöver följande tre uppgifter för att ansluta till lagringsutrymmet via ett SFTP-program. Vi beskriver var du måste ange uppgifterna i SFTP-programmet i den nedre delen av artikeln.

InmatningsfältInnehåll/åtgärd
Serverssh.strato.de
Port22
Användarnamn (username)Ditt Primärt ID (12345678.swh.strato-hosting.eu)
LösenordDitt Primärt lösenord

Du måste själv välja huvudlösenordet i din STRATO kundinloggning. När du har valt din order (knappen Ditt paket) kan du skapa ett huvudlösenord under menyalternativet Säkerhet genom att klicka på Ange lösenord.

 

Primärt lösenord

 

Även om du senare har registrerat en domän i ditt paket finns möjligheten att ansluta till lagringsutrymmet på internet med huvud-ID kvar.

 

Använd förinställd SFTP-åtkomst med domännamn

Om din domän redan är ansluten i det paket du beställde kan du logga in på ditt webbutrymme med domännamnet och huvudlösenordet. Vi beskriver var du måste ange uppgifterna i SFTP-programmet i den nedre delen av artikeln.

InmatningsfältInnehåll/åtgärd
Serverssh.strato.de
Port22
Användarnamn (username)Ditt domännamn (utan www. t.ex. önskedomän.se)
LösenordDitt Primärt lösenord

 

Skapa fler SFTP-åtkomster

Förutom den förinställda SFTP-åtkomsten kan du konfigurera ytterligare SFTP-åtkomster i de flesta webbhotellspaket. Logga först in på din säkra STRATO kundinloggning. Om du har flera paket väljer du det relevanta paketet.

I vänstermenyn går du till menyvalet Databaser och webbutrymme och sedan Hantera SFTP-åtkomster.

 

Hantera SFTP-åtkomster

 

Beroende på vilket webbhotellspaket du väljer finns upp till 101 SFTP-åtkomster tillgängliga. Det kan vara klokt att skapa flera FTP-åtkomster om du t.ex vill ge tredje part rätt att ladda upp innehåll till ditt lagringsutrymme. Här kan du också begränsa åtkomsten till vissa kataloger.

Lösenordssystemet STRATO säkerställer att tredje part inte får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. bankuppgifter, adress eller liknande).

Skapa nu en SFTP-åtkomst genom att klicka på knappen Skapa ny:

 

Skapa ny

 

Du måste nu ange ett användarnamn (username) och ett lösenord med vilka du sedan kan logga in i SFTP-programmet. Säkerhetsnivån för det valda lösenordet visas på motsatt sida.

Om du redan har skapat ett eller flera SFTP-konton klickar du på den lilla symbolen till höger i tabellöversikten.

 

tabellöversikten

 

Standardstartkatalogen (även rotkatalogen) är “/”. Detta är den översta nivån i katalogstrukturen. Om du vill begränsa rättigheterna för SFTP-åtkomst kan du välja en katalog för lagringsplatsen. Alla mappar och filer ovanför den valda katalogen kan då inte visas. Detta kan vara användbart t.ex om du vill låta externa personer ta hand om utformningen av dina sidor och om privat innehåll ska skyddas från redigering.

När du har fyllt i dina uppgifter och bekräftat dem genom att klicka på Spara får du en bekräftelse med de uppgifter som du har matat in i nästa steg.

 

Spara

 

Hur du använder ditt FTP-program, till exempel FileZilla, kan du läsa här.

Var denna text till hjälp för dig?