Sju enkla tips för att generera användbara svar från ChatGPT

Sju enkla tips för att generera användbara svar från ChatGPT

Vill du använda ChatGPT för att få exakta och användbara texter och svar? I det här inlägget går vi igenom sju tips som hjälper dig att få ut det mesta av din interaktion med ChatGPT.

ChatGPT är en avancerad språkmodell med många användningsområden. Den kan exempelvis skriva texter för sociala medier, producera produkttexter för webbshoppar och generera metabeskrivningar (den lilla texten som exempelvis står under en googlesökning). AI-verktyget kan i många fall hjälpa till att snabba upp vissa arbetsuppgifter och ta bort en del tråkigare sådana, men för att få användbara svar är vikten hur du interagerar med ChatGPT avgörande.

Nedan går vi igenom sju generella tips som kan öka chanserna att få användbara svar från ChatGPT oavsett om det är mejl, metabeskrivningar, blogginlägg eller produktinformation du behöver hjälp med.

1. Gör en plan

Innan du inleder konversationen med ChatGPT bör du veta exakt vilka mål du eftersträvar. Ta dig tid att tänka på vilken typ av svar eller text du vill ha och skriv ner dina tankar. Detta hjälper dig sedan att formulera exakta frågor och uppnå det resultat som du vill ha. 

2. Tilldela en roll till ChatGPT

ChatGPT kan skriva utifrån olika roller och vinklar. Därför är det viktigt att du anger en roll för chatboten i din text. Denna roll hjälper ChatGPT att bättre anpassa tonalitet, expertis och perspektiv utifrån dina behov. Ska chatboten till exempel skriva som en duktig bloggare, en elev i nionde klass eller en nyfiken lekman? Ju tydligare rollen definieras, desto mer tillfredsställande blir resultatet. ChatGPT:s rolltilldelning gör det också möjligt för att justera svarets jargong och kunskapsnivå efter målgruppen.

Ett exempel hur du kan skriva i ChatGPT-prompten för att tilldela en roll:

Du är expert på hållbart mode och författare till en framgångsrik blogg i ämnet. Skriv en informativ och engagerande artikel om miljö-, hälso- och rättvisefördelarna med ekologisk bomull jämfört med traditionell bomull.

I det här exemplet har ChatGPT tilldelats rollen som expert på hållbart mode och framgångsrik bloggare. Detta uppmanar chatboten att skriva på ett informerat och engagerande sätt som både förmedlar gedigen kunskap och engagerar läsarna.

3. Namnge ämnet exakt

Det är avgörande att ämnet är tydligt beskrivet för att få meningsfulla svar från ChatGPT. Ju mer exakt fråga, desto bättre svar. En tydlig fråga hjälper ChatGPT att skriva om kärnämnet och tillhandahålla relevant information utan att fastna i allmänna eller irrelevanta detaljer. Detta hjälper dig att få svar anpassade efter dina behov och lämnar mindre utrymme för missförstånd eller irrelevant information.


Exempelvis bör du i stället för att ställa en allmän fråga om SEO ställa specifika frågor om SEO-åtgärder för små webbutiker. I stället för allmänna frågor om marknadsföring online, fråga hur ett litet företag med en begränsad marknadsföringsbudget kan göra onlinemarknadsföring på ett meningsfullt sätt. Detta leder till mer kortfattade, informativa och användbara svar som är av större värde för läsaren.

Ett exempel på uppmaning, där ämnet är specifikt namngivet, kan vara:


Förklara fördelarna med innehållsmarknadsföring för småföretag och ge tre konkreta exempel på effektiva strategier för innehållsmarknadsföring som skulle vara lämpliga för ett lokalt kafé.


I det här exemplet är ämnet fokuserat på fördelarna med innehållsmarknadsföring för småföretag och specifikt för lokala kaféer. ChatGPT kommer sedan att ge detaljerad information om fördelarna och ge praktiska exempel på strategier för innehållsmarknadsföring som är relevanta för denna typ av verksamhet.

4. Bestäm målgrupp

ChatGPT kan skapa texter för olika målgrupper, vilket innebär att den kan anpassa textens innehåll, skrivsätt och komplexitet därefter. Därför är det viktigt att tänka på vem texten är avsedd för: nybörjare eller avancerade användare? Är målgruppen yngre, som skolbarn, eller äldre, med ett större ordförråd? Ju mer precist du definierar målgruppen, desto bättre kan ChatGPT anpassa informationen och tonaliteten för att effektivt nå och informera läsarna.

Ett exempel på en prompt som tar hänsyn till den tilltänkta publiken kan vara:

Du är en näringsexpert och du skriver en lättförståelig artikel för människor som precis har börjat med hälsosam kost. Förklara vikten av makro- och mikronäringsämnen i en balanserad kost.

I detta exempel definieras målgruppen som nykomlingar inom hälsosam kost. ChatGPT kommer att producera en text skriven i en enkel och lättförståelig stil och presentera relevant information på ett sätt som är tillgängligt för den avsedda publiken.

5. Välj rätt utdataformat

Berätta för ChatGPT vilket format du vill att din text ska ha. Ska det vara ett blogginlägg, en Linkedin-artikel, tweet eller ett kapitel i en bok? Varje format har sina unika egenskaper och ChatGPT kan anpassa sig därefter.

Ett exempel på prompt där formatet är valt kan vara:

Skriv en informativ och engagerande Linkedin-artikel om fördelarna med hållbara affärsmetoder och hur de kan bidra till affärsframgång. Se till att artikeln är lämplig för en professionell publik.

Det här exemplet anger formatet som en Linkedin-artikel. ChatGPT kommer sedan att skapa en text som uppfyller kraven och förväntningarna på en Linkedin-artikel både vad gäller innehåll och stil, med fokus på hållbara metoder för företag och deras bidrag till företags framgång.

6. Ställ in tonaliteten

Ge ChatGPT tydliga instruktioner om textstil eftersom detta har en betydande inverkan på textens påverkan och läsbarhet. Ska tonaliteten vara direkt eller passiv, avslappnad eller formell? Ju tydligare dina specifikationer är, desto bättre matchar resultatet din stil.

Att ställa in tonalitet är användbart eftersom det gör att ChatGPT kan anpassa formatet och tonen i texten för att passa publiken och det tänkta syftet. Att använda sig av rätt tonalitet bidrar till att göra texten tilltalande, begriplig och att effektivt rikta in den önskade publiken.

Ett exempel på prompt som ställer in textstilen kan vara:

Skriv ett vänligt och informellt blogginlägg som informerar läsarna om grunderna i trädgårdsskötsel för nybörjare. Se till att skrivsättet är lätt att förstå och inbjudande för att uppmuntra nykomlingar till trädgårdsskötsel.

I det här exemplet var bloggartikelns textstil inställd som vänlig, informell och lätt att förstå.

7. Ta reda på om ChatGPT förstod dig rätt

I slutet av din inmatning kan du fråga ChatGPT om den förstod dina krav. Om ja, kommer den att ge en kort sammanfattning. På så sätt säkerställer du att AI:n är på rätt spår och att du får precis vad du hoppats på. En sådan kontroll hjälper också till att identifiera eventuella fel eller inkonsekvenser i texten innan ChatGPT startar själva skapandet av texten.

Ett exempel på prompt som innehåller alla standardinställningar som nämnts ovan kan se ut såhär:

Skriv ett blogginlägg om effektiva SEO-strategier för lokala företag och ta på dig rollen som en erfaren onlinemarknadsföringsexpert. Texten ska vara begriplig för en målgrupp som består av småföretagare utan förkunskaper om marknadsföring på nätet. Se till att stilen är lätt att förstå och informativ. Innan du börjar, vänligen bekräfta att du förstår mina krav och ge en kort sammanfattning.

I det här exemplet ger ChatGPT-prompten tydliga instruktioner om roll, målgrupp, utdataformat och ämne. Dessutom uppmanas ChatGPT att bekräfta förståelsen av kraven innan den börjar producera texten.

Genom att följa dessa sju steg säkerställer du att din kommunikation med ChatGPT är effektiv och att du får de svar och texter du behöver när det är möjligt. Även om du följer samtliga av dessa steg och optimeringsåtgärder innebär det dock inte att du fullt kan hindra ChatGPT från att då och då berätta dumheter, upprepa sig eller leverera kuriosa som du inte efterfrågat. Därför ska du alltid faktagranska och dubbelkolla.

Nyckelord: , , , ,

Dela

 

Den här webbplatsen använder cookies bland annat för Google Analytics. Detta meddelande kvarstår tills du accepterar cookies! Info