Undersökning: så påverkar toppdomänen förtroendet för ditt företag

Undersökning: så påverkar toppdomänen förtroendet för ditt företag

Toppdomän, det som avslutar ett domännamn, påverkar svenskarnas förtroende för ett företags hemsida beroende på vilken ändelse som används. Mest förtroende har svenskarna för .se och .com, medan .biz och .shop har lägst förtroende. Det visar en undersökning vi på STRATO gjort tillsammans med Sifo.

En undersökning vi har utfört tillsammans med Sifo visar att utseendet på ett företags hemsida är det som påverkar svenskarnas intryck av ett företag mest. Hela 62 procent rankar utseendet på ett företags hemsida som en av de viktigaste faktorerna för hur de uppfattar företag de kommer i kontakt med online. Utseendet är dock inte allt – svenskarnas förtroende för företag varierar nämligen kraftigt beroende på vilken toppdomän de använder för hemsidan.

Diagram visar att .se och .com är de mest pålitliga toppdomänerna enligt svenskarna

De domänerna inger högst respektive lägst förtroende bland svenskarna

De toppdomäner som respondenterna anser vara mest pålitliga att använda för företag verksamma i Sverige är .se (83 %) följt av .com (59 %). Därefter är det ett glapp till tredjeplatsen som innehas av .org, vilket 19 procent av svenskarna upplever som pålitligt.

Samtidigt som valet av toppdomän kan bidra till att ett företag upplevs som pålitligt kan det även ha motsatt effekt. Nästan två tredjedelar (65 %) anger att .biz ger det minst pålitliga intrycket. I botten kommer även .shop (52 %), medan .info och .net rankas som mindre pålitliga av 21 procent av respondenterna.

Lästips: Antalet aktiva .se-domäner ökar

Undersökningen visar tydligt att olika toppdomäner har olika konnotationer, där den klassiska .se-domänen fortfarande står högst bland svenskarna – där känner de sig hemma.

Resultaten visar även att välja rätt domän är en central del i skapandet av den optimala hemsidan för sitt företag om man vill vinna konsumenternas förtroende. Därför bör valet av toppdomän och domännamn inte göras lättvindigt utan ägnas eftertanke och tid. Är det namnet du först tänkt dig upptaget delar vi med oss av några tips för hur du kan tänka och göra här.

Diagram visar att .biz och .shop är de minst pålitliga toppdomänerna enligt svenskarna

Yngres inställning sticker ut – känner både högre och lägre förtroende än äldre

Undersökningens yngsta respondenter särskiljer sig från övriga och tycks uppleva vissa domäner som är pålitliga i större utsträckning än övriga, samtidigt som den gruppen även upplever andra domäner som mindre pålitliga i högre utsträckning än övriga respondenter.

Personer i åldersgruppen 18-34 rankar .se som pålitligt i högre utsträckning än respondenterna i stort – 89 procent jämfört med 83 procent. Man tycks också finna domäner opålitliga i högre utsträckning än äldre. Domänet .biz upplevs som opålitlig av hela 78 procent ur den yngsta gruppen, någonting som uppges av 65 procent totalt.

Detta kan bero på att man fokuserar mer på domänerna än övriga. De yngre uppger nämligen i lägst utsträckning att man inte vet eller inte ser någon skillnad på domänen som används, något som uppges av 8 procent i gruppen 18-34 år jämfört med 19 procent totalt.

Dela

 

Den här webbplatsen använder cookies bland annat för Google Analytics. Detta meddelande kvarstår tills du accepterar cookies! Info