@@@4603@@@

Importera och exportera en MySQL-databas

Den här artikeln handlar om säkerhetskopiering/skapande av backup (export) och återställning (import) av MySQL-databaser.

Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Säkerhetskopiering (export) av en befintlig databas via phpMyAdmin

Du kan komma åt phpMyAdmin via databasadministrationen i din lösenordsskyddade kundinloggning. Detta gör du genom att öppna menyalternativet Databaser och webbutrymme / Databasadministration och klicka på alternativet Hantera för den önskade databasen.

menu

Använd menyalternativet Export i phpMyAdmin. Välj önskat format i rullgardinsmenyn under Format och bekräfta med OK-knappen. Du kan sedan spara filen lokalt på din dator.

phpmyadmin

Säkerhetskopiering (export) av en befintlig databas via PuTTY

För att undvika dataförluster är det klokt att regelbundet skapa backuper (säkerhetskopior) av databaserna. Dessa instruktioner förklarar hur du kan göra en backup av din MySQL-databas i några få steg med hjälp av SSH-klienten PuTTY. Den SSH-åtkomst som krävs för detta finns i alla nuvarande STRATO webbhotellspaket.

För att utföra säkerhetskopieringen behöver du huvudlösenordet för ditt paket samt FreeWare-programmet PuTTY.

För att göra detta upprättar du en anslutning till internet och startar SSH-programmet Putty. Ange ssh.strato.de som värdnamn och använd port 22. Klicka på knappen Öppna för att upprätta anslutningen till servern.
putty

När anslutningen har upprättats måste du ange din domän och motsvarande huvudlösenord:
putty

Ange en domän från ditt paket som inloggningsnamn, t.ex. www.önskatnamn.se. Slutför inmatningen genom att trycka på [ENTER]-tangenten.

Som lösenord anger du det huvudlösenord som du tilldelade STRATOs kundinloggning. Lösenordet visas inte när du anger det.

Obs: Om du får ett felmeddelande när du loggar in via SSH eller om PuTTY-fönstret helt enkelt stängs, kontrollera om du har angett dina åtkomstuppgifter korrekt. Om de är korrekta men inloggning fortfarande inte är möjlig, kontrollera även SiteGuard-inställningarna (Säkerhet/SiteGuard) i din lösenordsskyddade STRATO kundinloggning. SSH-åtkomst kan avaktiveras via SiteGuard.

När anslutningen har upprättats framgångsrikt anger du följande kommando för att skriva databasens innehåll till en fil.

mysqldump DBxx --add-drop-table -h rdbms.strato.de -u USERNAME -pPASSWORD > file.sql

Ersätt USERNAME, PASSWORD och DBxx med de värden som gäller för din databas. Du hittar dem i databasadministrationen i din lösenordsskyddade STRATO kundinloggning.

Om du har ett aktuellt paket kommer databasnamnet dbs####### och användarnamnet: dbu####### att se ut så här för dig, I exemplet ovan lagras backupen (säkerhetskopian) i filen file.sql i rotkatalogen på din webbplats. Du kan ändra filnamnet vid behov.

Återställning (import) av en befintlig databas via phpMyAdmin

När du har anslutit till den önskade databasen via phpMyAdmin med hjälp av databasadministrationen klickar du först på fliken Import.

Observera: Öppna den exporterade databasen med ett redigeringsprogram och kontrollera om den innehåller följande rad: SKAPA DATABASE `dbsxxxxxx` ... ; USE dbsxxxxxx;

Om så är fallet, ta bort denna rad så att importen kan ske utan begränsningar.

Välj sedan Bläddra för att välja din lokalt lagrade databasbackup. Klicka sedan på OK för att starta importen.

phpmyadmin


Efter några sekunder ser du att databasen har återställts. Detta kan verifieras med hjälp av utmatningen: Importen slutfördes framgångsrikt.

Återställning (import) av en befintlig databas via PuTTY

Om ditt lösenord innehåller specialtecken som "!, ?, $" eller liknande kan du helt enkelt utelämna PASSWORD och utföra kommandot. Du kommer automatiskt att bli tillfrågad om lösenordet och kan sedan ange det direkt. Kommandot kommer då att se ut så här:

KOMMANDO: mysql -h rdbms -u USERNAME -p dbsxxxxxx < file.sql
code

UTGÅNG: Ange lösenord:
Observera: Om du har en databasbackup med filnamnet file.sql.gz måste du packa upp den först. För att göra detta, ange följande kommando:

gunzip file.sql.gz

Ersätt file.sql.gz med filnamnet på din webbplats.

Du kan komma åt phpMyAdmin via databasadministrationen i din lösenordsskyddade kundinloggning. Detta gör du genom att öppna menyalternativet Databaser och webbutrymme / Databasadministration och klicka på alternativet Hantera för den önskade databasen.
Var denna text till hjälp för dig?