Så förbättrar du laddningstiderna på din webbplats!

Så förbättrar du laddningstiderna på din webbplats!

Detta är en gästartikel från Nordboost.

Webbsidor med långsamma laddningstider kan ha en starkt negativ inverkan på ditt företags konverteringsgrad eller förmåga att attrahera och behålla besökare.  

Statistiskt sett finns det tydliga samband mellan webbplatsers laddtider och konverteringar. En enkätundersökning utförd av Unbounce visade exempelvis att nära 70% av alla tillfrågade medgav att deras köplust att handla från en webbutik påverkades av webbplatsens laddtid. 

Även Google har genomfört en rad undersökningar där det har konstaterats att webbsidors laddningstider har en graverande påverkan på både användarupplevelse och så kallad “bounce rate” (andel besökare som direkt lämnar en webbplats, utan att navigera vidare på en webbplats).

Enligt Google ökar sannolikheten att besökare ska lämna en webbplats med:

  • 32 % då en webbsidas laddtid går från 1 sekund till 3 sekunder!
  • 90 % då en webbsidas laddtid går från 1 sekund till 5 sekunder!
  • 123 % då en webbsidas laddtid går från 1 sekund till 10 sekunder (för mobila användare).

(Källa: Think with Google)

Bra laddningstider anses även vara en viktig faktor för SEO eftersom sökmotorer såsom Google premierar webbsidor som laddar snabbt framför webbsidor som laddar långsamt.

Det är med andra ord viktigt att du ser till att din webbplats laddar snabbt, oavsett om du är återförsäljare på nätet och driver en kommersiell webbplats eller en mer personlig webbplats såsom en hemsida eller blogg med WordPress.

I den här artikeln går vi igenom tips och hur du gör för att optimera din webbplats laddningstider.

optimera din webbplats laddningstider

5 tips för att förbättra hemsidans laddningstider

Det finns många faktorer som kan påverka laddningstiderna för en webbplats. Några generella faktorer som kan påverka laddningstiderna på en webbplats är:

  • Storlek och antal filer som förekommer på webbplatsen: Ett stort antal videofiler och bilder publicerade på en webbplats förlänger typiskt laddningstiderna
  • Program, appar och plugins kan slöa ned din webbplats: Ju fler program du installerar på din hemsida desto mer kod måste läsas in vid varje tillfälle då webbsidor laddas, vilket tar mer tid.
  • Din servers svarstider (“Server Response Time”). Avser tid från att klienten skickar en förfrågan till att servern svarar. Kan förbättras avsevärt via användandet av en virtuell privat server.

Det finns ingen exakt siffra på vad som är att betrakta som bra eller dåliga laddningstider. Vad som anses vara snabba eller långsamma laddningstider kan exempelvis bero på inom vilken nisch, språk eller geografisk marknad som din webbsida är ämnad för. Men enligt generell konsensus bland experter brukar webbplatser som laddar snabbare än ca. 2 sekunder anses vara tillräckligt bra.

Några populära verktyg som kan användas gratis för att mäta laddningstiderna på din webbplats är:

Olika verktyg kan indikera något olika resultat då laddningstiderna på din webbplats testas. Om du känner dig osäker kan du testa ett par olika verktyg för att avgöra huruvida din webbplats är i behov av förbättrade laddningstider.

Tips 1 – Val av webbhotell en avgörande faktor

Val av bra webbhotell eller så kallad “hosting” är en av de absolut viktigaste faktorerna för att undvika långsamma laddningstider. Dåliga webbhotell kan kännetecknas av att de låter överbelägga servrar genom att dela resurser mellan oproportionerligt många användare. Det innebär en ökad risk för att webbplatser som delar lagerplats på servern (“shared hosting”) stundvis kan ladda långsamt.

Ett bra webbhotell bör även kunna garantera en hög procentuell drifttid så kallad “up time”. Ett webbhotell med 96 % drifttid eller “up time” betyder exempelvis att webbplatser som använder webbhotellet historiskt sett varit offline ca. 292 timmar på ett år.  

Andra faktorer som är avgörande vid val av webbhotell är förstås själva prestandan som till stor del handlar om vilken hård- och mjukvara som används. STRATO använder exempelvis högkvalitativa SSD databaser (2 GB) och ger användare tillgång till ett relativt stort lagringsutrymme i alla sina tjänstepaket. Läs mer om Stratos webbhotell här!

Tips 2 – Optimera mediefiler, logga och designelement 

Ju mer data som behöver laddas på en webbsida, desto längre tid krävs för att sidan ska ladda färdigt. Att helt eller delvis begränsa antalet stora mediefiler som behöver ladda på en webbplats kan vara ett sätt att förbättra laddningstiderna. Ett annat alternativ är att komprimera dina mediefiler genom att exempelvis ändra filformat på bilder och videor. 

Du kan antingen manuellt komprimera filerna via exempelvis Adobe eller annan mjukvara. Det finns även åtskilliga tjänster online där du enkelt kan ladda upp och komprimera videofiler till ett annat format. För att bibehålla hög kvalitet och samtidigt komprimera bildfiler anses WebP generellt sett vara ett fördelaktigt format att använda. 

Du kan även ta hjälp av tillägg (plugins) som automatiskt kan komprimera dina bildfiler på din webbplats. ShortPixel Image Optimizer och Smush är exempel på två tillägg som är kompatibla med WordPress och som erbjuder gratis planer.

Om du inte har möjlighet att automatiskt optimera dina bilder; utan istället måste komprimera varje bild manuellt, bör du i första hand optimera de bilder på webbplatsen som är strategiskt viktiga för din webbplats laddtid. Hit hör exempelvis ditt företags logga. I många fall publiceras loggan i sidhuvudet eller i sidfoten på webbplatsen (eller både och). 

Det kan innebära att loggan behöver laddas varje gång en besökare kommer till din webbplats oavsett webbsida. Av den anledningen bör loggan vara komprimerad för att den ska påverka laddningstiderna så lite som möjligt. Även din webbplats favicon eller övriga designelement som används på flera olika webbsidor på din webbplats bör vara optimerade.

optimera din webbplats laddningstider

Ett annat tips för att inte belasta servern hos ditt webbhotell, går ut på att låta stora mediefiler ladda från externa servrar. Generellt sett vill man undvika att låta exempelvis videor belasta samma server därifrån övrig data på webbplatsen laddas. 

Istället kan man använda en separat video-host som videor laddar ifrån. Du kan exempelvis ladda upp videor som du vill visa på din webbplats på Youtube och sedan bädda in videor från YouTube på din webbplats. På så vis belastas inte ditt webbhotells servrar då videor visas på din webbplats.

Tips 3 – Ta bort onödiga plugins och funktionalitet

Plugins, eller så kallade tillägg, och program som används på en webbplats kan ha stor inverkan på laddningstiden. Du bör regelbundet inventera och ta bort eventuella onödiga program och plugins som du installerat på din webbplats. 

Ett tips är att göra sig av med tillägg som ger lite nytta för hemsidan i fråga. I princip alla tillägg, med undantag från ett fåtal som är avsedda för just att förbättra laddningstider, har negativ inverkan på webbplatsens laddningstider. 

Dessutom kan vissa tillägg skapa kompatibilitetsproblem med övriga tillägg på hemsidan. Det kan i sin tur slöa ner din webbplats laddningstider ytterligare. Förutom att ta bort onödiga tillägg på din webbplats bör du även se till att uppdatera dina tillägg regelbundet. På så vis kan du dra nytta av eventuella förbättringar som kan påverka laddningstider på din webbplats. Ej uppdaterade tillägg kan även utgöra en säkerhetsrisk. 

Tips 4 – Cache för dina webbsidor 

Att använda cachade webbsidor är ett effektivt sätt att optimera laddningstiderna på en webbplats. Cache innebär i princip att man skapar statiska HTML-filer som är kopior av webbsidorna. 

När en besökare kommer till en cachad webbsida visas den statiska HTML-filen som laddar mycket snabbare än de tyngre PHP-filerna som annars skulle behöva laddas. Servern avlastas på så vis och information på dina sidor kan ladda snabbare.

Det finns flera tillägg som du kan installera på din webbplats för att möjliggöra caching på dina webbsidor. Några populära tillägg som är kompatibla med WordPress är:

  • WP Rocket
  • Cache Enabler
  • WP Super Cache

Tips 5 – Använd ett CDN som avlastar servern

optimera din webbplats laddningstider

Användandet av ett Content Delivery Network (CDN) är ett smart sätt för att förbättra laddningstiderna på en webbplats. Speciellt om du har besökare från många olika geografiska marknader. Ett CDN skapar bättre förutsättningar för data att transporteras och är därav fördelaktigt att använda för att förbättra laddningstider. CDN möjliggör också användandet av olika datacenters runt om i världen. Det innebär att information kan cachas och sedan laddas från den punkt som ligger närmast besökare istället från webbplatsens server som kan vara lokaliserad långt ifrån användare. 

I princip alla stora techbolag, såsom, Google, Apple, och Microsoft använder CDN. Men även små webbplatser kan med fördel dra nytta av användandet av CDN. Cloudflare CDN, Gcore CDN och Imperva App Protect är exempel på CDN som erbjuder gratis tjänsteplaner.

Detta är en gästartikel av Jacob Bartoletti, ägaren till Nordboost.

Nyckelord: , ,

Dela

 

Den här webbplatsen använder cookies bland annat för Google Analytics. Detta meddelande kvarstår tills du accepterar cookies! Info