Efter trendbrottet: Ökningen av nya bolag håller i sig

Efter trendbrottet: Ökningen av nya bolag håller i sig


Hur ser möjligheterna att starta, driva och få ut sitt eget företag online ut i Sverige? För att få en tydlig nulägesbild över det analyserar vi på STRATO statistik från Bolagsverket regelbundet. Och trots att året inletts med en negativ trend visar vår senaste analys att antalet svenska bolag i Sverige ökade med 3 811 stycken under det första halvåret.

Tendensen under årets första kvartal i ett inflationsdrabbat Sverige har varit tydlig: tillväxten av nya företag minskade. Men efter några månader med svaga siffror kom maj månad att bli stark – och de senaste siffrorna från juni visar att den positiva utvecklingen har fortsatt.

I juni månad ökade antalet företag – antalet nyregistrerade företag hos Bolagsverket minus de som avregistrerats – med 0,13 procent, vilket motsvarar 1 411 nya företag*. 

En siffra som är något bättre än månaden innan då 1 339 nya företag tillkom.
Under samma period förra året var motsvarande siffra 3 243, vilket då innebar en ökning på 0,31 procent.

Trots att nettotillväxten är förhållandevis liten jämfört med föregående år är det ändå positiva siffror. Med tanke på det ekonomiska läget i världen är det glädjande att Sverige två månader i rad ser en nettotillväxt av företag. Det är positivt att människor känner sig trygga med att starta och driva egna företag även i tider av lågkonjunktur, och att uppgången syns även på halvårsbasis är lovande.

Totalt för första halvåret är utvecklingen också positiv: 3 811 nya företag tillkom de första sex månaderna 2023. Det innebär en procentuell förändring sedan början av året på 0,36 procent, att jämföra med 1,2 procent motsvarande period förra året.

Alla regioner ökade i antal företag under juni förutom Skåne län och Jönköpings län. Skåne minskade med 0,10 procent och Jönköping hade en negativ tillväxt på 0,15 procent.

Kronobergs län, Jämtlands län och Hallands län hade starkast tillväxt den senaste månaden. Allra störst var ökningen i Kronoberg med 0,73 procent, följt av Jämtland (0,57 procent) och Halland (0,23 procent).

Totalt under första halvåret har Skåne haft lite av en berg- och dalbana rent statistiskt. Det är både den region som har ökat mest och minskat mest från en månad till en annan. Den största procentuella ökningen var mellan mars och april på 0,96 procent. Den största minskningen låg på -0,64 procent mellan februari och mars. 

Sammanställning per region:

RegionTillväxt juni 2023 (registrerade – avregistrerade) 
Kronobergs län0,73%
Jämtlands län0,57%
Hallands län0,23%
Uppsala län0,23%
Västernorrlands län0,23%
Västmanlands län0,22%
Kalmar län0,20%
Örebro län0,20%
Dalarnas län0,19%
Östergötlands län0,18%
Stockholms län0,17%
Västra Götalands län0,16%
Norrbottens län0,14%
Södermanlands län0,13%
Västerbottens län0,12%
Gotlands län0,11%
Gävleborgs län0,09%
Värmlands län0,06%
Blekinge län0,03%
Skåne län-0,10%
Jönköpings län-0,15%

*Det kan förekomma en viss eftersläpning av statistiken mellan olika månader. Det kan handla om att företag som avregistrerats kan bakåtdateras, där exempelvis en konkurs registreras i Bolagsverkets register i juni, men själva konkursen är avslutad i maj. Då sätts maj sedan som avregistreringsdatum. 

Dela

 

Den här webbplatsen använder cookies bland annat för Google Analytics. Detta meddelande kvarstår tills du accepterar cookies! Info