Undersökning: Majoritet av svenskarna positiva till att starta eget 

Undersökning: Majoritet av svenskarna positiva till att starta eget 

Två tredjedelar av svenskarna är positivt inställda till att starta eget företag. Osäkerhet och att ännu inte ha funnit rätt affärsidé hör till de vanligaste skälen som uppges för varför man ännu inte gjort slag i saken. Det visar en ny undersökning vi på STRATO har gjort tillsammans med Sifo.

Vi på STRATO har tillsammans med Sifo undersökt svenskarnas inställning till egenföretagande. Undersökningen visar att två tredjedelar (65 %) i någon mån är positiva till att starta sina egna företag. Var femte (21 %) uppger att det är något de kan tänka sig att göra någon gång i livet, medan fyra procent drömmer om att starta sitt eget företag. Att man kan tänka sig att ha ett eget företag som syns och finns på nätet uppges av nio procent, medan fem procent kan se sig själva sälja produkter på nätet och bedriva egen e-handel. 21 procent har inte övervägt att starta eget ännu, medan 12 procent redan har ett eget företag.

Har du produkter du vill börja sälja online? Läs våra fem tips för hur du startar och lyckas med din egen webbshop.

En av tio svenskar uppger att de har tänkt tanken på att starta eget, men ännu inte tagit steget. Bland de respondenter som är positiva till att starta eget, men som inte tagit steget fullt ut, uppger 38 procent att det är på grund av att de inte har den rätta affärsidén. Näst vanligast är att man trivs med sitt nuvarande jobb (34 %), medan närmare en fjärdedel (23 %) avstår för att de tycker att det känns för osäkert. Närmare två av tio, 19 procent, anser även att det verkar ta för mycket tid. 

Hur ser möjligheterna att starta, driva och få ut sitt eget företag online ut i Sverige? För att få en tydlig nulägesbild över det analyserar vi på STRATO regelbundet statistik från Bolagsverket. Läs vår senaste analys här

Det är förståeligt att många värderar trygghet i arbetslivet, särskilt i ekonomiskt utmanande tider. Vår senaste studie visar dock tydligt att människor har drömmar. Att omvandla sina drömmar till verklighet behöver dock inte innebära avkall på trygghet. Har du ett hjärteprojekt kan du börja smått under din fritid för att ge det ett ansikte utåt på nätet, för att senare växla upp.

Fler än var tionde vet inte hur man startar ett företag

Att det på olika vis känns svårt eller utmanande att ha ett eget företag tycks vara ett hinder för många av de som är positivt inställda till att starta eget men ännu inte gjort det. Respondenterna uppger att de inte vet hur eller var de ska börja (13 %), att det verkar för komplicerat att komma igång (13 %), att de saknar kunskap för att skapa en hemsida, webbshop eller mejl (8 %) och att de inte vet vilka verktyg de ska använda för att få igång verksamheten på nätet (5 %).

Att skapa en egen hemsida behöver inte vara svårt, trots lite förkunskaper. Vi på STRATO hjälper dig att starta en attraktiv företagswebbplats, exempelvis med STRATO Sitebuilder eller STRATOs webbshop. Gemensamt för båda är att de är billiga och nybörjarvänliga.

Kvinnor mer negativa än män

Närmare tre av tio (28 procent) svenskar uppger att de aldrig vill starta ett eget företag. Detta uppges i nästan dubbelt så hög utsträckning av kvinnor jämfört med män, vilket är det svarsalternativ där grupperna skiljer sig åt mest. 38 procent av kvinnorna anger att de aldrig vill starta ett eget företag, medan bara 19 procent av männen uppger samma svar – där vill uppenbarligen en större andel hålla sina alternativ öppna.

Dela

 

Den här webbplatsen använder cookies bland annat för Google Analytics. Detta meddelande kvarstår tills du accepterar cookies! Info