FTP server på Linux VPS (WIP)

  • Dela filer med andra
  • En viktig del av din hosting
VPS Linux
VC30
90  kr/mån

därefter 180 kr mån
Installation 0 kr
Priser exkl. moms.

Så sätter du upp en FTP-server på din Linux VPS

En server är ett utmärkt sätt att dela filer med andra, antingen i ett nätverk eller över internet. För att göra det behöver du sätta upp en FTP-server. FTP står för File Transfer Protocol och är internetstandard för enkel filöverföring

En FTP-server har två användningsområden. Antingen har du en publik server där du vill dela filer med andra eller en privat server där endast du har åtkomst till dina filer.

I den här guiden går vi igenom hur du gör för att sätta upp en FTP-server på din Linux VPS för både publikt och privat bruk.

Sätta upp en FTP på Linux VPS – steg för steg

Det finns flera alternativ för FTP-servrar. I den här guiden installerar vi vsftpd (Very Secure File Transfer Protocol Daemon) som är en populär FTP server för Linux.

Steg 1: Anslut till din VPS

Steg 2: Uppdatera systemet

sudo apt update
sudo apt upgrade

Steg 3: Installera FTP-serverprogramvara

sudo apt install vsftpd

Steg 4: Konfigurera FTP-servern

sudo nano /etc/vsftpd.conf
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=YES
chroot_local_user=YES:

Steg 5: Starta och aktivera FTP-servern

sudo systemctl start vsftpd
sudo systemctl enable vsftpd

Steg 6: Öppna portar i brandväggen

sudo ufw allow 20/tcp
sudo ufw allow 21/tcp
sudo ufw allow 30000:35000/tcp
sudo ufw enable

Steg 7: Skapa FTP-användare

sudo adduser ftp-användarnamn

Steg 8: Testa FTP-anslutningen

Steg 9: Konfigurera användarbehörigheter

En VPS från STRATO – för säker filhantering

Genom att installera en FTP-server på din Linux VPS får du en effektiv lösning för filhantering och fildelning på distans. När du hyr en VPS hos STRATO kan du dessutom vara säker på att dina data lagras säkert, både fysiskt och digitalt.

Våra datacentraler certifieras årligen enligt DIN ISO 27001, en globalt erkänd standard för IT-säkerhet. Dessutom förvaltas alla dina data inom EU under några av världens striktaste lagar för datasäkerhet.

Hyr din Linux VPS hos STRATO här!

Hyr en virtuell server hos STRATO